Wiceminister Magdalena Gawin

13-14.10.2016 r. Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego dr hab. Magdalena Gawin weźmie udział w Pierwszym Forum Eksperckim Chiny - Europa Środkowa i Wschodnia na temat ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

Bogaty program Forum z jednej strony służyć ma wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi krajami, w zakresie m. in. regulacji prawnych i zasad ochrony dziedzictwa, a z drugiej nauce dobrych praktyk w zakresie prowadzenia badań i dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego, czy podtrzymywania przekazu międzypokoleniowego. Szczególną uwagę obradujący zwrócą też na to, jak praktycznie powiązać zasady ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z koncepcją zrównoważonego rozwoju, która została przyjęta we wrześniu 2015 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.powrót