Wiceminister Piotr Żuchowski na zakończeniu kursu „Akademii Nieświeskiej”

02-09-2010

Piotr Żuchowski Sekretarz Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wziął udział w zakończeniu XV kursu Międzynarodowej Podyplomowej Letniej Szkoły „Akademia Nieświeska”.

Podczas uroczystości wiceminister Żuchowski, wręczył uczestnikom dyplomy ukończenia XV kursu w Pałacu Myśliwieckim w Łazienkach Królewskich. W spotkaniu uczestniczyła też Lidiia Klupsz Koordynator Międzynarodowej Podyplomowej Letniej Szkoły.

Tegorocznym tematem szkolenia były „Zasady ochrony i zagospodarowania obiektów i zespołów zabytkowych”. Ponadto w trakcie spotkania Sekretarz Stanu Piotr Żuchowski wyraził zadowolenie ze współpracy pomiędzy Polską i Białorusią w sprawie prac nad ochroną i konserwacją zabytków.powrót