Wiceminister Sellin z wizytą na Białorusi

27-06-2017

Na zdjęciu: Wizyta ministra Jarosława Sellina na Białorusifot. Instytut Polski w Mińsku

Na zdjęciu: Wizyta ministra Jarosława Sellina na Białorusifot. Instytut Polski w Mińsku

Na zdjęciu: Wizyta ministra Jarosława Sellina na Białorusifot. Instytut Polski w Mińsku

Na zdjęciu: Wizyta ministra Jarosława Sellina na Białorusifot. Instytut Polski w Mińsku

fot. Instytut Polski w Mińsku

fot. Instytut Polski w Mińsku

fot. Instytut Polski w Mińsku

fot. Instytut Polski w Mińsku

fot. Instytut Polski w Mińsku

fot. Instytut Polski w Mińsku

Udział w posiedzeniu Polsko-Białoruskiej Komisji Konsultacyjnej do spraw Dziedzictwa Kulturalnego, hołd dla ofiar spoczywających w dołach śmierci w Kuropatach oraz zwiedzenie muzeów na zamku w Mirze i dawnej nieświeskiej rezydencji Radziwiłłów – to główne punkty wizyty Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina w Republice Białoruś w dniach 26-29 czerwca 2017 r.

Wiceminister Jarosław Sellin razem z Wasilijem M. Czernikiem, zastępcą ministra kultury Republiki Białoruś współprzewodniczyli obradom osiemnastego posiedzenia Polsko-Białoruskiej Komisji Konsultacyjnej do spraw Dziedzictwa Kulturalnego, działającej na podstawie „Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturalnego”.

W trakcie posiedzenia strony dokonały oceny i podsumowania współpracy bilateralnej w obszarze ochrony „wspólnego dziedzictwa kulturowego”. Szczegółowo omówiono zrealizowane w ostatnich latach przedsięwzięcia z zakresu dokumentacji, ochrony i udostępniania kolekcji muzealnych, zasobów archiwalnych i zbiorów bibliotecznych oraz projekty konserwatorskie (m.in. w zespole zabytków Nieświeża).

Polscy i białoruscy eksperci przedyskutowali zagadnienia współpracy dotyczącej transgranicznych wpisów na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Kanału Augustowskiego i dziedzictwa Tatarów polsko-litewskich).

W trakcie rozmów, strona polska wskazała na szczególną wagę, jaką przywiązuje do problemu wszczęcia prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych zmierzających do odnalezienia szczątków obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, zamordowanych na mocy decyzji najwyższych władz sowieckich z dnia 5 marca 1940 r., których ciała zostały ukryte w zbiorowych mogiłach w Kuropatach pod Mińskiem.

Komisja działa na podstawie Porozumienia między Rządem RP a Rządem RB o współpracy w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturalnego (z 25. 03. 1995 r.).

Wizyty w Kuropatach, Mirze i Nieświeżu

Podczas wizyty w Mińsku wiceminister Jarosław Sellin oddał  hołd ofiarom spoczywającym w dołach śmierci w Kuropatach. Złożył także kwiaty pod mińskim pomnikiem Adama Mickiewicza.

Wiceminister kultury odwiedził muzea na zamku w Mirze oraz w dawnej nieświeskiej rezydencji Radziwiłłów. W barokowym kościele Bożego Ciała w Nieświeżu zapoznał się z zakresem planowanych w 2017 roku w tej świątyni polsko-białoruskich prac konserwatorskich. Obejmą one malowidła ścienne, odkryte w ubiegłym roku na elewacji świątyni. Przed kilku laty, również ze środków MKiDN, przeprowadzono projekt osuszenia krypt kościelnych, kryjących kompletnie zachowany zespół pochówków - mauzoleum rodu Radziwiłłów. Warto zaznaczyć, że zarówno zamek w Mirze, jak i nieświeska rezydencja wraz z kościołem Bożego Ciała, znajdują się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Wiceminister Sellin spotkał się również  z przedstawicielami białoruskich organizacji społecznych działających w sferze kultury.powrót