Wiceminister Wanda Zwinogrodzka

15.06.2016 r., godz. 12.00 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wanda Zwinogrodzka weźmie udział w uroczystej Gali 41. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej".

 

Wyróżnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczone zostaną wybitnym przedstawicielom środowiska kultury tradycyjnej.

Nagroda, której patronem jest Oskar Kolberg - etnograf, folklorysta, kompozytor, ustanowiona została w 1974 r. przyznawana jest w sześciu kategoriach: 1. dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego, 2. dla twórców za pisarstwo ludowe, 3. dla kapel ludowych, 4. dla zespołów folklorystycznych, 5. dla badaczy, naukowców i animatorów, 6. nagroda honorowa dla instytucji i organizacji społecznych zasłużonych w opiece i upowszechnianiu kultury ludowej, działających w kraju i zagranicą. Od początku jest przyznawana pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zamek Królewski w Warszawiepowrót