Wiceminister Wanda Zwinogrodzka

09.07.2016 r., godz. 20.45 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wanda Zwinogrodzka będzie gościem widowiska historycznego „Konstytucja dla Europy 1831” w warszawskim Parku Agrykola.

Artyści scen polskich, zrzeszeni w Kole Młodych Związku Artystów Scen Polskich wyrecytują artykuły zapomnianej konstytucji, a ich starsi koledzy zaprezentują inscenizację opartą na wątkach powstania listopadowego.

„Pragniemy przypomnieć opinii publicznej, że marzenia o wspólnej Europie były artykułowane w Polsce od wieków. Polscy ojcowie Europy mają wkład historyczny w budowę aktualnego projektu, który powstał na oczach naszego pokolenia i w tych dniach przeżywa chwilę próby. Naszym zdaniem warto dziś zwrócić szczególną uwagę, myśląc o kształcie Europy, na  inspiracje zawarte w projekcie Wojciecha Jastrzębowskiego pt. ,,Konstytucja dla Europy  jako ustawa mająca zapobiec  wojnom”. W atmosferze grozy i niepokoju, walk toczonych w powstaniu listopadowym, a szczególnie na polu bitwy o Olszynkę Grochowską powstał pacyfistyczny projekt, który przypomina fundamentalny motyw łączenia państw europejskich tj. pokój między narodami. Wiele z pomysłów Wojciecha Jastrzębowskiego zrealizowało się w obecnym kształcie Unii Europejskiej” – napisał prezes ZASP Olgierd Łukaszewicz, pomysłodawca, scenarzysta i reżyser widowiska.

Wystąpią soliści: Krzysztof Gosztyła, Marek Bałata, Natalia Sikora, Dorota Osińska, Jakub Wocial oraz między innymi: Jarosław Gajewski, Stanisław Biczysko, Olgierd Łukaszewicz, Marcin Kwaśny, Rafał Zawierucha, 4 Pułk Kawalerii.

 

Organizatorem wydarzenia jest Narodowe Centrum Kultury, a partnerami: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwa Główne Akt Dawnych oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Widowisko organizowane jest z inicjatywy Związku Artystów Scen Polskich.powrót