Wiceminister Wanda Zwinogrodzka

26.10.2016 r., godz. 11.00 Wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka weźmie udział w inauguracyjnym posiedzeniu Rady do spraw Instytucji Artystycznych drugiej kadencji.

Rada ds. Instytucji Artystycznych została ustanowiona Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 7 listopada 2012 r. w sprawie powołania Rady do spraw Instytucji Artystycznych. W jej skład wchodzi 20 przedstawicieli instytucji i środowisk artystycznych z całego kraju. Wśród nich znaleźli się m.in. Joanna Wnuk-Nazarowa, Andrzej Seweryn, Olgierd Łukaszewicz i Bartosz Szydłowski.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie zarządzania i funkcjonowania instytucji artystycznych oraz życia artystycznego, a także przedstawianie propozycji zmian potrzebnych w organizacji życia kulturalnego, w tym usprawnienia współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie działalności instytucji artystycznych.

MKiDN, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17powrót