Wiceministrowie Jarosław Sellin i Magdalena Gawin

21.12.2016 r., godz. 18.00 Wiceministrowie kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin i Magdalena Gawin wezmą udział w uroczystości wręczenia Nagrody Literackiej Skrzydła Dedala w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie.

Nagrodę Literacką Skrzydła Dedala ustanowiła Biblioteka Narodowa w 2015 roku. Wyróżnienie to przyznawane jest corocznie pisarzom za książkę lub całokształt twórczości w dziedzinie literatury pięknej, ze szczególnym uwzględnieniem prozy, krytyki literackiej, artystycznej, historii oraz szeroko rozumianej problematyki społecznej.

W ocenie jury brane są pod uwagę istotne walory poznawcze twórczości nominowanych autorów, a także niekonwencjonalność sądów, opinii, odwaga i precyzja myśli oraz piękno słowa.

Laureatów wyłania jury, powołane przez Dyrektora Biblioteki Narodowej. Laureat Nagrody otrzymuje list gratulacyjny oraz ufundowaną przez Bibliotekę Narodową nagrodę pieniężną.

Pałac Rzeczypospolitej, pl. Krasińskich 3/5, Warszawapowrót