Wiceministrowie Magdalena Gawin i Jarosław Sellin

04.11.2016 r., godz. 11.00 W uroczystości wręczenia certyfikatów wpisu na Polską Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świata” w Pałacu Prezydenckim wezmą udział wiceministrowie kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin i Magdalena Gawin.

Po uroczystości odbędzie się otwarcie wystawy, na której zostaną zaprezentowane oryginały i faksymile wyróżnionych obiektów.

Celem programu „Pamięć Świata”, który powstał z inicjatywy UNESCO w 1992 roku, jest zwrócenie uwagi rządów i opinii publicznej na znaczenie i konieczność ochrony dziedzictwa dokumentacyjnego oraz podejmowanie działań na rzecz jego popularyzacji i szerokiego udostępniania.

 powrót