Wiceministrowie Polski i Szkocji o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie kultury

21-03-2017

Relacje polsko-szkockie w związku z obecnością w Szkocji wielotysięcznej polskiej społeczności oraz wzmocnienie współpracy w dziedzinie kultury – to główne tematy poruszane podczas rozmowy wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina z wiceministrem ds. pomocy rozwojowej i Europy w Ministerstwie Kultury, Turystyki i Relacji Zewnętrznych Rządu Szkockiego Alasdairem Allanem. Spotkanie odbyło się 20 marca 2017 r. w siedzibie MKiDN.

Wiceminister Sellin podziękował szkockiemu wiceministrowi za serdeczne przyjęcie licznej społeczności polskiej, która przybyła do Szkocji po akcesji Polski do UE oraz za poparcie starań mających na celu zapewnienie gwarancji prawnych dla obywateli polskich  mieszkających w Wielkiej Brytanii.

Z kolei wiceminister Alasdair Allan podkreślił wagę współczesnych relacji polsko-szkockich w związku z obecnością w Szkocji 95 tysięcznej polskiej społeczności, która wzbogaca szkocką gospodarkę, kulturę i społeczeństwo. Wskazał także na udaną wzajemną współpracę w dziedzinie kultury między Szkocją i Polską.

Podczas rozmowy wiceminister Sellin podkreślił wagę realizacji projektu wprowadzenia języka polskiego do szkockiego systemu nauki, jak również zapewnił o poparciu MKiDN dla udziału polskich twórców i instytucji kultury w festiwalach edynburskich.

O miejscach pamięci i cmentarzach wojennych

Ze szczególną uwagą wiceministrowie podeszli do kwestii polskich miejsc pamięci i cmentarzy wojennych polskich żołnierzy. Na terenie Szkocji w 49 miejscowościach zostało pochowanych 791 polskich żołnierzy zmarłych w Szkocji w czasie II wojny światowej lub tuż po niej. Jarosław Sellin podziękował szkockiemu wiceministrowi za znakomitą opiekę, jaką nad tymi grobami roztacza od lat Commonwealth War Graves Commission.

Podczas rozmowy omówiono także polsko-szkockie projekty upamiętniające wspólną historię, takie jak promocja idei budowy pomnika gen. Stanisława Maczka w Edynburgu oraz niedawno odsłonięty w Edynburgu pomnik niedźwiedzia Wojtka, który jest symbolem obecności w Szkocji żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych.powrót