Wicepremier Gliński na konferencji programu „Dziedzictwo Muzyki Polskiej”

09-11-2017

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

 

Program "Dziedzictwo Muzyki Polskiej" pozwoli opracować to, co do tej pory było zapominane i nieznane - powiedział wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. 9 listopada 2017 roku w Narodowym Instytucie im. Fryderyka Chopina odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowano główne założenia i wykonawców programu „Dziedzictwo Muzyki Polskiej”.

Przedsięwzięcie jest  ukierunkowane na opracowanie, wydanie i międzynarodową promocję polskiej twórczości muzycznej.

Polska twórczość muzyczna jest istotnym elementem dziedzictwa światowego, ale jednocześnie (...) muzyka polska jest jedynie częściowo opracowana i znana - nie tylko na świecie, ale i w Polsce. Wielu wybitnych twórców jest po prostu nieznanych, niewykonywanych; przegrywamy od lat rywalizację z innymi narodami muzycznymi - a my jesteśmy narodem muzycznym. Jest to spowodowane oczywiście naszą historią - zaborami, zniszczeniami wojennymi jeszcze XIX w. związanymi z powstaniami, które wywoływały represje także w obszarze dziedzictwa kulturowego" - powiedział wicepremier Gliński. 

Minister kultury podkreślił, że program "Dziedzictwo Muzyki Polskiej", jak wiele innych realizowanych przez MKiDN, "to spełnianie naszego obowiązku wobec polskiej kultury, jej dziedzictwa i nadrabianie pewnych niezrealizowanych oczekiwań, zarówno środowiska jak i całego polskiego społeczeństwa, w tej dziedzinie (...).

Muzyka i wsparcie działań w tej dziedzinie kultury jest jednym z priorytetów mojego resortu. Cel jest oczywisty: żeby odzyskać to dziedzictwo" – zaznaczył prof. Gliński.

W  2018 r. zostanie uruchomiony Portal Muzyki Polskiej - platforma zawierająca informacje o kompozytorach czasu zaborów, gdzie udostępnione będą cyfrowe zapisy źródeł, bieżące informacje na temat życia muzycznego i rejestracje multimedialne muzyki polskiej. Jak zapewniają organizatorzy, portal będzie pierwszym i jedynym internetowym centrum kompletnej i usystematyzowanej wiedzy o wybranych twórcach, a z czasem stanie się źródłem informacji o wszystkich polskich kompozytorach tworzących w latach 1795-1918.

Realizowany przez MKiDN i NIFC program "Dziedzictwo Muzyki Polskiej" przewiduje digitalizację oraz udostępnienie źródeł, rękopisów i druków muzycznych. W 2018 r. planowana jest digitalizacja ponad 300 000 stron m.in. z Biblioteki Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego i Biblioteki Polskiej w Paryżu.

W konferencji uczestniczyli dr Artur Szklener – dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, dr Daniel Cichy - dyrektor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, Marcin Nałęcz-Niesiołowski - dyrektor Opery Wrocławskiej oraz Stanisław Leszyczyński – zastępca dyrektora ds. Artystycznych NIFC.powrót