Wicepremier Gliński o współpracy biznesu i organizacji pozarządowych. Kongres 590

16-11-2017

Kongres 590. autor zdjęcia: Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

Kongres 590. autor zdjęcia: Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

Kongres 590. autor zdjęcia: Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

Kongres 590. autor zdjęcia: Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

Kongres 590. autor zdjęcia: Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

Kongres 590. autor zdjęcia: Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

 

Wsparcie państwa dla małych, powstających spontanicznie organizacji czy program ulg podatkowych w zakresie działalności obywatelskiej - to pomysły rozwiązań wspierających aktywność obywatelską, jakie zasygnalizował w czwartek  16 listopada br. wicepremier  Piotr Gliński. Minister kultury był uczestnikiem jednego z paneli Kongresu 590 w Jasionce pod Rzeszowem.

Współpraca biznesu i organizacji pozarządowych

Piotr Gliński wziął udział w panelu poświęconym współpracy biznesu i organizacji pozarządowych. Gliński wystąpił m.in. jako powołany we wtorek przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

To nowa instytucja, która ma wzmocnić współdziałanie ministerstw w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Komitet ma m.in. opiniować projekty, które w jakikolwiek sposób dotyczą społeczeństwa obywatelskiego. W składzie Komitetu mają znaleźć się reprezentanci poszczególnych ministerstw w randze sekretarzy stanu. Komitet powstał na mocy ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO).

Wicepremier Gliński, że ustawa o Narodowym Instytucie Wolności została wprowadzona w założeniu, że państwo musi być odpowiedzialne m.in. za wsparcie dla organizacji pozarządowych i za poprawienie warunków, w jakich one w Polsce działają.

Mówiąc o intencjach przyświecających nowym rozwiązaniom Gliński zaakcentował m.in., że zespół który przygotował nowe rozwiązania, w większości wywodzi się właśnie z organizacji pozarządowych. Ocenił też, że „najgorszą rzeczą, którą byśmy zrobili to próba narzucenia jakiegoś modelu czy zdławienia spontaniczności oddolnej”.

- Nie chcemy nikogo wyręczać, nie chcemy nic narzucać. Mówiąc biznesowo, chcemy zbudować nowe rynki tam, gdzie są jakieś niewykorzystane może nisze; chcemy ułatwiać funkcjonowanie – zarówno dla organizacji pozarządowych, jak i ich relacji z różnymi sektorami także, jeżeli idzie o sektor biznesu - zapewnił wicepremier.

- Nas interesuje wzmocnienie dywersyfikacji, wzmocnienie zrównoważenia wsparcia - nie uzależnianie, ale uniezależnienie organizacji. Jeżeli otwieramy jakiś fundusz centralny, to w takich dziedzinach, które są w dużej mierze opanowane przez naciski przez różne sektory - zasygnalizował, jako przykład podając rynek prasy lokalnej, początkowo w przeszłości mającej charakter obywatelski, a dziś często kontrolowanej przez samorządy czy silny lokalny biznes.

Wsparcie małych organizacji

Zapowiadając programy, które mają poprawić stan aktywności obywatelskiej w Polsce Gliński wskazał, że ma to być m.in. wsparcie małych, tworzących się spontanicznie organizacji. Zasygnalizował tu wolę wprowadzenia rozwiązań na kształt kierowanych do najmniejszych przedsiębiorców we wprowadzanym kodeksie dla przedsiębiorców.

- Chcemy także pracować nad rozwiązaniami legislacyjnymi. Po to jest m.in. ten nowy wyższy poziom polityczny i nowa instytucja, aby (…) wymyślić i wymusić na politykach sensowny nowy program ulg podatkowych w zakresie działalności obywatelskiej – dla biznesu i dla obywateli  - wskazał wicepremier.

Piotr Gliński zaznaczył też, że jedną z najważniejszych kwestii dla organizacji pozarządowych są ich relacje z innymi sektorami: polityki, samorządem, mediami czy biznesem.

- Państwo wbrew temu, co się wydaje, może tutaj być przydatne. Wierzę nie w omnipotentną funkcję państwa, ale wierzę, że państwo sensowne i rozumne może organizować życie społeczne w sposób bardziej racjonalny  - zadeklarował wicepremier.

Źródło: /PAP/powrót