Wicepremier Gliński odwiedził Wieliczkę

09-01-2018

Na zdjęciu: Wicepremier Piotr Gliński w Wieliczcefot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier Piotr Gliński w Wieliczcefot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier Piotr Gliński w Wieliczcefot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier Piotr Gliński w Wieliczcefot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier Piotr Gliński w Wieliczcefot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier Piotr Gliński w Wieliczcefot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier Piotr Gliński w Wieliczcefot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier Piotr Gliński w Wieliczcefot. Danuta Matloch

 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka odwiedził 8 stycznia 2018 r. wicepremier prof. Piotr Gliński. Minister kultury i dziedzictwa narodowego zapoznał się z planami rozbudowy działalności Muzeum, a także z ostatnio pozyskanymi muzealiami. Zwiedził również podziemną ekspozycję muzealną i zapoznał się z problematyką związaną z ochroną wielickiej kopalni.

W Zamku Żupnym wicepremier obejrzał zakupione ostatnio muzealia, które wzbogaciły głównie wyjątkową kolekcję solniczek – arcydzieł rzemiosła artystycznego. Wartość nabycia pozyskanych przez Muzeum w 2017 r. obiektów wyniosła ponad 1 mln. zł.

Minister kultury zwiedził również podziemną, znajdującą się w kopalni na głębokości 135 m, ekspozycję muzealną z unikalną w skali światowej kolekcją zabytkowych, drewnianych kieratów. Zapoznał się także z problematyką związaną z ochroną zabytku, którym jest wielicka kopalnia w kontekście objęcia w lipcu 2017 r. przez dyrektora MŻK uprawnień Małopolskiego Konserwatora Zabytków w zakresie zabytkowych kopalni w Wieliczce oraz Bochni. Warto przypomnieć, że oba obiekty kopalniane wpisane są na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO.

Pod koniec roku 2017, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, dzięki dotacji celowej przyznanej przez MKiDN, nabyło zabytkowy budynek po dawnym Sądzie Grodzkim
w Wieliczce. Zostaną tam przeniesione pracownie i administracja z dotychczasowej siedziby Muzeum czyli Zamku Żupnego - obiektu również wpisanego w 2013 r. na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Dzięki temu zabiegowi Zamek Żupny, będący historyczną, od poł.  XIII w do 1945 r. siedzibą administracji kopalni soli, uzyska nowe przestrzenie ekspozycyjne i zostanie w pełni udostępniony zwiedzającym.powrót