Wicepremier Gliński przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego

14-11-2017

na zdjęciu: Uroczystość wręczenia powołania przewodniczącemu Komitetu ds. Pożytku Publicznego. autor zdjęcia: Danuta Matlochfot. Danuta Matloch

na zdjęciu: Uroczystość wręczenia powołania przewodniczącemu Komitetu ds. Pożytku Publicznego. autor zdjęcia: Danuta Matlochfot. Danuta Matloch

na zdjęciu: Uroczystość wręczenia powołania przewodniczącemu Komitetu ds. Pożytku Publicznego. autor zdjęcia: Danuta Matlochfot. Danuta Matloch

na zdjęciu: Uroczystość wręczenia powołania przewodniczącemu Komitetu ds. Pożytku Publicznego. autor zdjęcia: Danuta Matlochfot. Danuta Matloch

 

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński został przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego. We wtorek, 14 listopada akt powołania otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Komitet ds. Pożytku Publicznego jest nową instytucją, która ma wzmocnić współpracę między ministerstwami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Polityka rządu wobec organizacji pozarządowych

- Powstanie Komitetu ds. Pożytku Publicznego to przeniesienie na najwyższy poziom polityczny i ustrojowy centrum decyzyjnego w sprawach polityki rządu wobec organizacji pozarządowych. Pierwszy raz w historii urząd mający współpracować z trzecim sektorem został umocowany tak wysoko. Świadczy to o dużej wadze, jaka nasz rząd przywiązuje do roli organizacji społecznych w demokracji. Bardzo dziękuje Pani Premier i mojemu obozowi politycznemu za zaufanie, którym mnie obdarzono – podkreślił wicepremier Piotr Gliński.

Ważna funkcja dla budowania społeczeństwa obywatelskiego

Prezydent podkreślił, że funkcja przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, którą objął wicepremier Gliński, jest bardzo ważna dla budowania społeczeństwa obywatelskiego i realizacji zadań ustrojowych państwa oraz zadań publicznych.

- Cieszę się, że tę funkcję przejmuje na siebie pan, panie profesorze, z tego względu, że pan chyba ze wszystkich członków rządu ma w tej chwili największe doświadczenie, jeżeli chodzi o tego typu działalność. Zwłaszcza że jeszcze przed objęciem funkcji w rządzie, przed 2015 rokiem pan profesor prowadził działalność - i to przez cały szereg lat - w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, związanych z ochroną środowiska chociażby - powiedział prezydent Andrzej Duda. Podkreślił jednocześnie, że "trudno znaleźć osobę", która lepiej, niż prof. Gliński wypełniłaby zadanie przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Komitet ds. Pożytku Publicznego ma m.in. opiniować wszystkie projekty, które w jakikolwiek sposób dotyczą społeczeństwa obywatelskiego. W składzie Komitetu znajdą się reprezentanci poszczególnych ministerstw w randze sekretarzy stanu. Komitet powstał na mocy ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO).

Działalność i doświadczenie

Wicepremier Piotr Gliński jest profesorem socjologii, wykładowcą akademickim; w latach 2005-2011 był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Od końca lat 70. związany jest z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN.

Od lat 80. prof. Gliński brał aktywny udział w pracach organizacji pozarządowych. Był m.in. współzałożycielem i wieloletnim prezesem Społecznego Instytutu Ekologicznego, współorganizował Ogólnopolskie Zjazdy Ruchu Ekologicznego. Był współzałożycielem i wieloletnim członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia KLON/JAWOR oraz współzałożycielem i wieloletnim członkiem komisji rewizyjnej oraz członkiem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Źródło: /PAP, MKiDN/powrót