Wicepremier Gliński w Paryżu

22-11-2016

Na zdjęciu: Minister Piotr Gliński przemawia na Spotkaniu Wysokiego Szczebla OECD Eurasia Weekfot. MKiDN

Na zdjęciu: Minister Piotr Gliński na Spotkaniu Wysokiego Szczebla OECD Eurasia Week w Paryżufot. MKiDN

Na zdjęciu: Zdjęcie grupowe uczestników spotkania OECD Eurasia Week w Paryżufot. MKiDN

Na zdjęciu: Minister Piotr Gliński na 160. sesji Zgromadzenia Ogólnego Biura Wystaw Międzynarodowychfot. uml.lodz.pl

Na zdjęciu: Minister Piotr Gliński na 160. sesji Zgromadzenia Ogólnego Biura Wystaw Międzynarodowychfot. uml.lodz.pl

Na zdjęciu: Minister Piotr Gliński na 160. sesji Zgromadzenia Ogólnego Biura Wystaw Międzynarodowychfot. uml.lodz.pl

Na zdjęciu: Minister Piotr Gliński na 160. sesji Zgromadzenia Ogólnego Biura Wystaw Międzynarodowychfot. uml.lodz.pl

Na zdjęciu: Minister Piotr Gliński na 160. sesji Zgromadzenia Ogólnego Biura Wystaw Międzynarodowychfot. uml.lodz.pl

 

Spotkanie Wysokiego Szczebla Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Eurasia Week oraz 160. sesja Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Biura Wystaw w Paryżu – to główne punkty programu wizyty wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego w Paryżu które odbyło się w dniach 22-23 listopada 2016 r.

Wicepremier Gliński otworzył 22 listopada br. trzecie, doroczne Spotkanie Wysokiego Szczebla OECD. Minister kultury podkreślił, że w tym roku przypada 20. rocznica aktywnego członkostwa Polski w OECD, które wspierało nasz kraj w czasie transformacji gospodarczej.

Wicepremier, w ramach obrad OECD, wystąpił także w panelu ministerialnym, gdzie podkreślił polskie zaangażowanie w budowanie otwartej gospodarki i doświadczenia zdobyte w trakcie transformacji i walki ze światowym kryzysem finansowym. Wśród członków polskiej delegacji, której przewodniczył wicepremier, był wiceminister spraw zagranicznych Robert Grey.

OECD to międzynarodowa, międzyrządowa organizacja gospodarcza, powołana do życia na mocy Konwencji Paryskiej, podpisanej 14 grudnia 1960 roku. OECD stawia przed sobą trzy cele: osiąganie jak najwyższego trwałego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz rosnącego poziomu życia w państwach członkowskich, przyczynianie się do opartej na zdrowych zasadach ekspansji gospodarczej oraz przyczynianie się do rozwoju światowego handlu opartego o zasadę niedyskryminacji.

W skład OECD wchodzi obecnie 35 wysoko rozwiniętych państw. Polska przystąpiła do tej organizacji 22 listopada 1996 r.

Prezentacja kandydatury Łodzi do organizacji EXPO 2022

Kolejnym punktem programu wizyty wicepremiera Piotra Glińskiego w Paryżu był udział w 160. sesji Zgromadzenia Ogólnego Biura Wystaw Międzynarodowych. Minister kultury zaprezentował tam kandydaturę Łodzi do organizacji wystawy tematycznej EXPO 2022. Zaplanowano że, tematem wystawy będzie kompleksowa rewitalizacja obszarów miejskich. Polska jak dotąd nie gościła jeszcze wystawy EXPO. Prestiżowa wystawa z pewnością ściągnęłaby rzesze zwiedzających i byłaby doskonałą okazją do promocji zarówno samej Łodzi, jak i całego kraju. W szczegółowo zaplanowanej ceremonii, poza wicepremierem, wzieli udział także przedstawiciele Łodzi i Ministerstwa Rozwoju.

International Expo, czyli tzw. „małe EXPO” to wystawa organizowana cyklicznie, prezentująca cywilizacyjny i techniczny dorobek regionu. Główną atrakcją są pawilony przygotowane przez różnych uczestników, np. kraje, organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe oraz korporacje i firmy. EXPO powinien towarzyszyć program kulturalno-rekreacyjny, który ma podnieść atrakcyjność miasta–organizatora, tj. imprezy towarzyszące takie jak mecze, pokazy, koncerty, turnieje itp.

 

Wystąpienie wicepremiera Piotra Glińskiegopowrót