Wicepremier Gliński zainaugurował nową odsłonę serwisu „Szukaj w Archiwach”

08-06-2019

na zdjęciu wicepremier Gliński,
 dyr. Archiwów Państwowych i dyr. Nar. Achiwum Cyfrowego fot. Jacek Lagowski

na zdjęciu wicepremier Gliński fot. Jacek Lagowski

na zdjęciu uczestnicy uroczystości fot. Jacek Lagowski

na zdjęciu wicepremier Gliński fot. Jacek Lagowski

na zdjęciu wicepremier Gliński fot. Jacek Lagowski

na zdjęciu wicepremier Gliński fot. Jacek Lagowski

 

- Nie ma nowoczesnych państw, nowoczesnych wspólnot politycznych bez dobrze funkcjonujących archiwów. Dzisiaj udostępniamy Polakom nową odsłonę serwisu „Szukaj w Archiwach” – to rewolucja technologiczna i realizacja idei kultury otwartej, udostępniania zasobów kultury, zasobów archiwalnych Polakom – powiedział wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński. Uroczysta inauguracja nowej odsłony serwisu szukajwarchiwach.gov.pl odbyła się 8 czerwca br. w ramach obchodów XII Międzynarodowego Dnia Archiwów.

Wicepremier Gliński zadeklarował, że Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego będzie wspierało rozwój archiwów, ale również zadba o godne warunki pracy dla archiwistów.

- To fascynujące jak technologia może wspierać i rozwijać potrzeby poznawcze – podkreślił prof. Gliński.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk zaznaczył, że „tylko wspólnie z Ministerstwem Kultury możemy robić rzeczy duże i ważne”. Podkreślał, że nowa odsłona serwisu to przybliżenie, udostępnienie zasobów archiwalnych dla tych wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogą dotrzeć do siedziby archiwów, dla których ten dostęp był utrudniony. Zalety nowego serwisu prezentował Radosław Kałużniak, dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Serwis „Szukaj w Archiwach” jest narzędziem służącym do publikacji opisów oraz zdigitalizowanych skanów archiwaliów. Umożliwia korzystanie ze zbioru ponad 37 mln skanów oraz ok. 13,5 mln opisów materiałów przechowywanych w archiwach w Polsce i na świecie. Kopie materiałów prezentowane w serwisie pochodzą ze zbiorów wszystkich polskich archiwów państwowych, a także archiwów regionalnych i innych instytucji. Serwis jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich użytkowników. Prezentowane materiały – o ile nie zaznaczono inaczej – można pobierać, a ich jakość pozwala na ponowne wykorzystanie. Nowa wersja serwisu jest skierowana przede wszystkim do dziennikarzy, pracowników kreatywnych, archiwistów, genealogów, historyków, badaczy, nauczycieli, studentów,  uczniów i pasjonatów.

Wśród udostępnionych dokumentów można znaleźć m.in. 29 listów Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida zabezpieczonych dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przechowywanych w archiwum Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego w Rzymie. Jeszcze w tym roku w ramach współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych ze Zgromadzeniem Zmartwychwstania Pańskiego w Rzymie zdigitalizowane zostaną materiały pochodzące z grupy „Res Polonicae” obejmującej dokumenty dotyczące spraw państwa polskiego.
Po wykonaniu prac skany tych materiałów także trafią do serwisu „Szukaj w archiwach”. Zabezpieczanie zbiorów Archiwum Zmartwychwstańców obejmie również digitalizację 230 mikrofilmów ks. Piotra Semenenki CR – polskiego filozofa i teologa katolickiego, uczestnika powstania listopadowego i współzałożyciela wspólnoty.

Szczegółowe informacje można znaleźć na www.szukajwarchiwach.gov.pl oraz https://www.facebook.com/szukajwarchiwachgovpl/.

Państwową sieć archiwalną tworzą 33 archiwa, w tym 3 o charakterze centralnym obejmujące zakresem działania całą Polskę. Ich funkcją jest gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie materiałów archiwalnych. W zasobie archiwów państwowych znajdują się unikatowe źródła historyczne datowane od XIII w. po czasy współczesne. Organem nadrzędnym dla wszystkich archiwów jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

 powrót