Wirtualna wystawa

11-11-2010

Z okazji 55. rocznicy powstania Filmoteki Narodowej zapraszamy do odwiedzenia wirtualnej wystawy, na której prezentujemy najciekawsze materiały dokumentacyjne zgromadzone w zbiorach Filmoteki Narodowej m.in. czasopisma, plakaty, fotosy, scenariusze i archiwalia.
Myślą przewodnią ekspozycji jest próba powrotu do czasów, kiedy wraz ze współczesną kinematografią polską, narodziła się Filmoteka. Pragniemy ukazać, na czym polega rola Filmoteki Narodowej jako archiwum dokumentującego historię X-tej muzy.

Demonstrując różnorodność i unikalność naszych zbiorów, jak również ich merytoryczną, historyczną i artystyczną wartość, pragniemy zachęcić do postrzegania Filmoteki Narodowej zarówno jako źródła wiedzy, jak i inspiracji oraz osobistej satysfakcji.

Filmoteka Narodowa została powołana mocą uchwały Prezydium Rządu 29 kwietnia 1955 roku w Warszawie, jako Archiwum Filmowe, które swą działalność rozpoczęło 15 czerwca 1955 roku w budynku przy ulicy Puławskiej 61. We wrześniu 1955 roku w Warszawie odbył się Kongres Międzynarodowej Federacji Archiwów Filmowych (FIAF) - organizacji zrzeszającej większość archiwów filmowych świata, którego Filmoteka Narodowa była członkiem dzięki zaangażowaniu prof. Jerzego Toeplitza (przewodniczącego FIAF w latach 1948 – 1972). Od 1961 roku Archiwum funkcjonowało pod nazwą Centralne Archiwum Filmowe. Decyzjami Ministra Kultury i Sztuki nazwa uległa zmianie jeszcze dwukrotnie: w 1970 roku – na Filmotekę Polską, a w 1987 roku na obowiązującą po dziś dzień - Filmotekę Narodową.

Filmoteka Narodowa w Warszawie jest państwową instytucją kultury, której przedmiotem działania jest ochrona narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii oraz upowszechnianie kultury filmowej.powrót