Wizyta minister Omilanowskiej w Rydze

16-03-2015

Udział w konferencji „Heritage, contemporary architecture and design in interaction” oraz spotkanie z Minister Kultury Łotwy Dace Melbarde. To były główne punkty wizyty Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej w Rydze, która odbyła się 13 marca br.

Podczas konferencji w ryskiej Akademii Sztuk Pięknych minister Omilanowska mówiła m.in. o wartościach nowoczesnej architektury jako przeciwwadze dla nieodpowiedzialnego rekonstruowania, często domniemanych, obiektów historycznych. Podkreśliła także, jak bardzo zmienił się krajobraz polskich instytucji kultury w wyniku pozyskania w latach 2007 – 2013 środków unijnych na projekty inwestycyjne o wartości ponad 2,25 mld zł. M.in. dzięki temu społeczeństwo w Polsce miało szansę odbudować zaufanie do nowoczesnej architektury.

Konferencja „Heritage, contemporary architecture and design in interaction” miała na celu poszerzanie świadomości i inicjowanie dyskusji na temat roli designu i sztuki współczesnej w kontekście rozwoju obszarów historycznych i kulturowych.  Jej założeniem była intensyfikacja dialogu i wzajemnego porozumienia w środowisku zajmującym się dziedzictwem kulturowym. Należą do niego m.in. właściciele pomników kultury, architekci, budowniczowie, projektanci, inwestorzy, planiści, lokalne samorządy, mieszkańcy oraz organizacje promujące zasady społeczeństwa obywatelskiego.

Celem Konferencji była także próba znalezienia porozumienia pośród europejskich ekspertów z tych sektorów, dotyczącego głównych założeń i priorytetów w obszarze dziedzictwa kulturowego i współczesnej architektury. Dyskusje i debaty podczas spotkania w Rydze miały przyczynić się do planowania strategii Europa 2020 w kontekście zrównoważonego, mądrego i zintegrowanego rozwoju, którego nadrzędną wartością jest jakość ludzkiego życia.

Po konferencji minister Omilanowska spotkała się z Minister Kultury Łotwy Dace Melbarde. Rozmowa dotyczyła zainicjowanego przez Polskę lobbingu w sprawie zwiększenia limitu środków europejskich na inwestycje kulturalne, do którego przyłączyło się już 12 unijnych krajów, w tym Łotwa. Tematem były także możliwe wspólne projekty związane z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę i jej zdobyciu przez Łotwę oraz inne kraje bałtyckie.

Minister Melbarde została zaproszona do Gdańska, który we wrześniu br. będzie centrum wydarzeń kulturalnych w ramach Prezydencji Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.

 

 powrót