Wizyta Minister Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości i Kultury Księstwa Liechtenstein

09-11-2011

O współpracy w dziedzinie kultury rozmawiały Podsekretarz Stanu w MKiDN Monika Smoleń oraz Minister Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości i Kultury Księstwa Liechtensteinu Aurelia Frick. Spotkanie odbyło się 4.listopada br. w Warszawie.

Panie Minister rozmawiały o współpracy w dziedzinie kultury- głównie o zwiększeniu ilości realizacji projektów w ramach bezpośredniej kooperacji polskich instytucji kultury z artystami i instytucjami Księstwa Liechtensteinu. Obie strony zadeklarowały działania, których celem będzie wzmocnienie tej współpracy.

Ważną częścią rozmowy była wymiana poglądów na temat polityki kulturalnej oraz doświadczeń w zakresie pozytywnego wpływu kultury na rozwój regionalny, budowania kapitału społecznego i rozwijania kreatywności i innowacyjności poprzez aktywności artystyczne.

Jednym z punktów spotkania było też wspólne zwiedzanie Muzeum Chopina w Warszawie.

Księstwo o Liechtensteinu, jako członek Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jest jednym z fundatorów Funduszu Wymiany Kulturalnej - ważnego mechanizmu finansowania działalności kulturalnej w Polsce.

Minister Aurelia Frick była zaangażowana w obchody Roku Chopina 2010 w Liechtensteinie - jako członek Komitetu Honorowego obchodów oraz uczestnik wydarzeń.powrót