Wizyta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego w Moskwie

29-06-2012

Budowa pomnika poświęconego ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem z 10.04.2010 r., działalność polskiego i rosyjskiego Centrum Dialogu i Porozumienia, współpraca archiwów oraz najbliższe plany w obszarze polsko-rosyjskiej współpracy kulturalnej. To najważniejsze tematy poruszone podczas rozmów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego z nowym Ministrem Kultury Federacji Rosyjskiej Władimirem Miedińskim. Spotkanie odbyło się 28 czerwca br. w Moskwie.

W spotkaniu wziął także udział Gubernator Obwodu Smoleńskiego Aleksiej Ostrowskij, Dyrektor Rosyjsko-Polskiego Centrum Dialogu i Porozumienia Piotr Stegnij, a także przedstawiciele rosyjskiego Ministerstwa Obrony i Spraw Zagranicznych.

Ministrowie potwierdzili wolę budowy pomnika pod Smoleńskiem oraz zgodzili się, że konieczna jest pilna wizyta zespołu polskich ekspertów - w tym autorów projektu - na miejscu budowy, a także wyjaśnienie wszystkich kwestii technicznych i organizacyjnych. Strona rosyjska zadeklarowała wolę współpracy, zarówno na poziomie federalnym, jak i lokalnym.

Podkreślono również znaczenie przygotowania oraz podpisania nowego protokołu o współpracy kulturalnej na lata 2012-2015, który stanowić będzie podstawę do organizacji wspólnych projektów kulturalnych, łącznie z Rokiem Polskim w Rosji i Rokiem Rosji w Polsce.

Ministrowie zadeklarowali też gotowość archiwów państwowych do rozmów na temat współpracy. Ponadto wyrazili poparcie dla działań polskiego i rosyjskiego Centrum Dialogu i Porozumienia, licząc na ich aktywną i konstruktywną współpracę.

W trakcie wizyty w Rosji Minister Bogdan Zdrojewski odwiedził także Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina.powrót