Wizyta ministra kultury w Brukseli

21-10-2011

Udział w Europejskim Forum Kultury, spotkania z Komisarzami i Dyrektorami Generalnymi KE w ramach sprawowania przez Polskę Prezydencji w Radzie UE, zwiedzanie wystawy prac Aliny Szapocznikow oraz uroczysta inauguracja gry-wystawy „Droga do jedności”. To najważniejsze punkty programu dwudniowej wizyty ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego w Brukseli, która rozpoczęła się 20  października br.

Wizyta ministra kultury w Brukseli

Spotkanie ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego z Komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androullą Vassiliou.

W Europejskim Forum Kultury bierze udział 800 przedstawicieli kultury, organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz instytucji unijnych. Wydarzenie gromadzi zarówno polityków, jak i działaczy sektora kultury z całej Europy i krajów partnerskich. Stanowi okazję do dyskusji i podniesienia rangi współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury.

Spotkanie będzie skupione wokół odpowiedzi na pytania:  jakie umiejętności artystów i jaka strategia podmiotów kultury jest właściwym środkiem dostosowania się do zmian wynikających z globalizacji i rosnącego znaczenia form audiowizualnych, jakie nowe modele działalności biznesowej mogą być rozwijane dzięki możliwościom, które stwarza przemysł audiowizualny oraz w jaki sposób lokalne i regionalne władze powinny inwestować w kulturalne zasoby, by wpływać na rozwój regionalny. Poruszony zostanie również temat tego, na ile ważna jest kultura w okresie transformacji systemowej i w jaki sposób doświadczenie krajów członkowskich może być pomocne w tym procesie.

Okazją do zorganizowania interaktywnej gry - wystawy „Droga do jedności: 1945-2004. Komunizm. Solidarność. Unia Europejska” stała się przypadająca w tym roku 30 rocznica I Zjazdu „Solidarności” i wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Jej tematem jest „Solidarność ” i rola związku w zjednoczeniu Europy. Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi 20 października br. w brukselskim Parc du Cinquantenaire. Wydarzenie organizowane przez Muzeum Historii Polski jest częścią Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w Radzie UE. Honorowym patronem jest przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek. Projekt będzie realizowany od 21 do 28 października br. Szczegółowe informacje po polsku, francusku, niderlandzku i angielsku znajdują się na stronie www.solidarnosc.be

Minister Bogdan Zdrojewski na wystawie prac Aliny Szapocznikow w Centrum Sztuki Współczesnej WIELS Foto: Krzysztof Suchar
Minister Bogdan Zdrojewski na wystawie prac Aliny Szapocznikow w Centrum Sztuki Współczesnej WIELS Foto: Krzysztof Suchar

Wystawa „Alina Szapocznikow. Sculpture Undone, 1955-1972" w Centrum Sztuki Współczesnej WIELS jest pierwszą, obszerną prezentacją twórczości tej wybitnej rzeźbiarki poza Polską. Prezentacja skupia się na pracach artystki z najbardziej eksperymentalnego, późnego okresu jej twórczości, któremu kres położyła przedwczesna śmierć w 1973 roku. Wątkiem przewodnim ekspozycji jest obecna w postawie Szapocznikow gotowość do podejmowania ryzyka artystycznego. Wystawa będzie czynna do 8 stycznia 2012 r.powrót