Wizyta Ministra Zdrojewskiego w Irlandii

14-10-2010

Minister Kultury Bogdan Zdrojewski w dniach 14- 15 października przebywał z wizytą w Dublinie, gdzie podczas rozmów bilateralnych z Mary Hanafin- Minister Turystyki, Kultury i Sportu Irlandii omówił działania i inicjatywy z obszaru kultury, podejmowane w związku z polskim Przewodnictwem w Radzie Unii Europejskiej.

Wizyta Ministra Zdrojewskiego w Irlandii

fot. Tomasz Bereska/Uspecto Image

Podczas spotkania obojga ministrów poruszono również kwestię finansowania kultury w ramach kolejnej perspektywy finansowej i włączania zagadnień edukacji artystycznej do tematyki unijnej. Minister Zdrojewski przekazał zaproszenie do udziału w spotkaniu ministrów kultury podczas Europejskiego Kongresu Kultury. Ministrowie pozytywnie ocenili dotychczasową współpracę między obydwoma krajami. Zgodzili się, że obecność Polaków w Irlandii sprzyja wzrostowi zainteresowania kulturą polską i budowaniu dobrej atmosfery dla wzajemnej wymiany kulturalnej.

Polski Minister Kultury był także gościem spektaklu Teatru Polskiego z Wrocławia „Sprawa Dantona”, w reżyserii Jana Klaty, który zostanie wystawiony na Ulster Bank Dublin Theatre Festival, w ramach prezentacji osiągnięć inscenizacyjnych polskich twórców teatralnych – Krystiana Lupy, Grzegorza Jarzyny i Jana Klaty. Przedstawienie spotkało się ze znakomitym odbiorem dublińskiej publiczności. Po spektaklu Minister spotkał się z organizatorami festiwalu oraz reżyserem i aktorami spektaklu w Centre for Creative Practices, gdzie odbył się m.in. występ zespołu „Małe instrumenty”.

W planie wizyty Ministra znalazło się również otwarcie konferencji pt.”Fryderyk Chopin: Analiza i Interpretacja”, dofinansowanej ze środków Programu „Fryderyk Chopin 2010 – Promesa” na Wydziale Muzykologii National University of Maynooth. Następnie Minister wziął udział w spotkaniu w Royal Irish Academy of Music w Dublinie w związku z przekazaniem tej instytucji popiersia F. Chopina. Odwiedził także prowadzone przez Agatę Stoińskę D-Light Studios.

Podczas uroczystości w Ambasadzie RP w Dublinie, Minister wręczył medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej. Laureatem Złotej Glorii został Seamus Heaney - poeta, tłumacz, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za 1995 r. Srebrny medal został nadany Cathalowi McCabe’owi – tłumaczowi literatury polskiej, prezesowi Fundacji Kulturalnej Irlandia-Polska, a odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej uhonorowana została Monika Sapielak, promotorka kultury polskiej, dyrektor ArtPolonia i Centre for Creative Practices.powrót