Wizyta wiceminister Gawin w Krakowie

04-03-2016

Na zdjęciu: Podsekretarz Stanu w MKiDN Generalnego Konserwatora Zabytków dr Magdalena Gawin w trakcie wizyty w Krakowie

Na zdjęciu: Podsekretarz Stanu w MKiDN Generalnego Konserwatora Zabytków dr Magdalena Gawin w trakcie wizyty w Krakowie

Na zdjęciu: Podsekretarz Stanu w MKiDN Generalnego Konserwatora Zabytków dr Magdalena Gawin w trakcie wizyty w Krakowie

Na zdjęciu: Podsekretarz Stanu w MKiDN Generalnego Konserwatora Zabytków dr Magdalena Gawin w trakcie wizyty w Krakowie

Na zdjęciu: Podsekretarz Stanu w MKiDN Generalnego Konserwatora Zabytków dr Magdalena Gawin w trakcie wizyty w Krakowie

 

Wręczenie dorocznych nagród Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz inspekcja konserwacji ołtarza Wita Stwosza w Bazylice NMP w Krakowie – to główne cele wizyty Podsekretarza Stanu w MKiDN Generalnego Konserwatora Zabytków dr Magdaleny Gawin w Krakowie w dniach 1 i 2 marca br.

 

Podczas uroczystej gali w Międzynarodowym Centrum Kultury wiceminister wręczyła nagrody i wyróżnienia 13 laureatom w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace licencjackie, magisterskie, doktorskie i publikacje książkowe z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego.

Podczas wizyty w Krakowie dr Gawin dokonała inspekcji prac konserwatorskich prowadzonych przez Międzyuczelniany Instytut Konserwatorski przy unikalnym dziele sztuki późnego średniowiecza, jakim jest tzw. ołtarz Wita Stwosza w Bazylice NMP w Krakowie.

Następnie wiceminister zapoznała się z ostatnimi realizacjami konserwatorskimi, jakie miały miejsce w Krakowie: remontem i modernizacją Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach oraz nowoczesnym Podziemnym Muzeum Rynku Krakowskiego, gdzie eksponowane są relikty najstarszych budowli i konstrukcji wczesnośredniowiecznych.

Na zakończenie pobytu w Krakowie wiceminister spotkała się z konserwatorskim środowiskiem Krakowa w Sukiennicach. W spotkaniu wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, profesorowie i naukowcy reprezentujący Politechnikę Krakowską, Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie i w Warszawie oraz związki i stowarzyszenia twórcze i praktyków realizujących skomplikowane projekty konserwatorskie. Omówiono zarówno problemy techniczne i realizacyjne, jak również kwestie edukacji i szkolenia wykwalifikowanych kadr dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.powrót