Wizyta wiceminister Magdaleny Gawin w Londynie

15-03-2018

Na zdjęciu: Minister Magdalena Gawinfot. MKiDN

Na zdjęciu: Minister Magdalena Gawinfot. MKiDN

 

Współpraca między Polską a Wielką Brytanią w zakresie  polityki archiwalnej, udostępniania zbiorów oraz ich digitalizacji były przedmiotem rozmów wiceminister kultury Magdaleny Gawin z wiceministrem ds. kultury, mediów i sportu lordem Henrym Ashtonem. Podczas dwudniowej wizyty w stolicy Wielkiej Brytanii wiceminister Gawin spotkała się również z grupą historyków, a także odwiedziła Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.

Podczas dwudniowej wizyty w Londynie, trwającej do 14 marca, wiceminister kultury prof. Magdalena  Gawin spotkała się z sekretarzem stanu w Ministerstwie Mediów, Kultury i Sportu lordem Henry Aschtonem oraz dyrektorem National Archives Sanem Wayley. Rozmowa dotyczyła zasad udostępniania zbiorów archiwalnych oraz współpracy archiwalnej między Polską a Wielką Brytanią.

Następnie wiceminister Gawin spotkała się z grupą historyków: prof. Patrickiem Salmonem (FCO, Biuro Spraw Zagranicznych), dr Luke Gibbonem, Martinem Tuckerem, dyrektorem FCO Archives, Jamesem Dolanem, koordynatorem ds. Polski (FCO). Podczas spotkania omawiany był dorobek dotychczasowych wspólnych projektów badawczych oraz przyszłych.

Prof. Magdalena Gawin odwiedziła także Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Spotkała się tam z Krzysztofem Barbarskim oraz dr. Andrzejem Suchciciem, kierownikiem archiwów.  Rozmowy dotyczyły współpracy między Instytutem Solidarności i Męstwa oraz Ośrodkiem Badań nad Totalitaryzmami im Witolda Pileckiego.powrót