Wizyta wiceministra Sellina w Londynie

16-09-2016

Na zdjęciu: Minister Sellin przemawia na uroczyste otwarciu 38 Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek na Zachodzie. autor zdjęcia: Justyna Węglarz fot. Justyna Węglarz

fot. Justyna Węglarz

 

Uroczyste otwarcie XXXVIII Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek na Zachodzie (MAB) było głównym punktem wizyty Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina w Londynie w dniach 15-16 września br.

 

W trakcie swego wystąpienia wiceminister Jarosław Sellin podkreślił, że ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju należy do jednych
z najistotniejszych zobowiązań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szczególną rolę w tym obszarze spełnia zinstytucjonalizowana pomoc placówkom emigracyjnym i polonijnymi zrzeszonym w Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od przeszło dziesięciu lat ma okazję nieprzerwanie udzielać wsparcia merytorycznego i finansowego, obejmującego różne aspekty działalności tych placówek, między innymi inwentaryzowanie i katalogowanie zbiorów, prace konserwatorskie, czy zabiegi dotyczące rozszerzania i uatrakcyjniania ekspozycji.

W ostatnich latach fundusze MKiDN umożliwiły realizację przedsięwzięć m.in. w: Polskim Instytucie Naukowym i Bibliotece im. Wandy Stachiewicz w Montrealu, Bibliotece Polskiej w Paryżu, Instytutach Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku i w Londynie, Archiwach, Bibliotekach i Muzeach Polonii w Orchard Lake, Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires, Muzeum Polskim w Rapperswilu, Muzeum Polskim w Ameryce (Chicago), na zamku Montrésor, w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych (Rzym) czy londyńskim Studium Polski Podziemnej.

Złote Medale „Gloria Artis”

Wiceminister Jarosław Sellin podziękował wszystkim pracownikom, współpracownikom i wolontariuszom, zaangażowanym w działalność instytucji członkowskich Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie.

Wyrazem tego uznania było także wręczenie Złotych Medali „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Eugenii Maresch, prezesowi Studium Polski Podziemnej w Londynie oraz  Fundacji Rzymskiej Margrabiny J.S. Umiastowskiej.

Stała Konferencja MAB, która  powstała w 1979 r., jest forum zrzeszającym najważniejsze polskie instytucje emigracyjne działające w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Australii. Aktualnie w jej skład wchodzi ponad 20 instytucji. Stała Konferencja MAB nie posiada formalizowanej struktury. Jej głównymi celami są: umacnianie współpracy oraz wymiana doświadczeń między instytucjami członkowskimi, wspólna akcja informacyjna. Działalność obejmuje m.in. organizowanie corocznych sesji plenarnych, wspólnych ekspozycji, wymianę wystaw, publikację biuletynów i materiałów naukowych oraz wydawnictw informacyjnych. XXXVIII Sesja została zorganizowana przez Bibliotekę Polską POSK w Londynie, Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie oraz Studium Polski Podziemnej. Ponadto, jej współorganizatorami byli Muzeum Historii Polski i Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Przedsięwzięcie to uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wizyty w instytucjach polskich i polonijnych

Podczas pobytu w Londynie wiceminister Jarosław Sellin zwiedził także Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, Bibliotekę Polską w Londynie i Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie.

Drugiego dnia wizyty odwiedził także Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Podstawową działalność tej placówki stanowi gromadzenie, opieka, opracowanie naukowe oraz udostępnianie archiwów Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie oraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Instytut został utworzony 2 maja 1945 r. W jego strukturze znajdują się Archiwum, Biblioteka oraz Studium Polski Podziemnej.

 

 

 powrót