Wizyta wicepremiera Piotra Glińskiego w Republice Korei

27-06-2016

Fot. www.asem2016cmm.org

Fot. www.asem2016cmm.org

Fot. www.asem2016cmm.org

Fot. www.asem2016cmm.org

Fot. www.asem2016cmm.org

Fot. www.asem2016cmm.org

Fot. www.asem2016cmm.org

Na zdjęciu: Spotkanie z premierem Korei Płd Hwang Kyo-ahn.
fot. MKiDN

Zdjęcie grupowe po wykładzie prof. Glińskiego dla profesorów i studentów polonistyki na Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) w Seulu. autor zdjęcia: Seo Youn Lee
Zdjęcie grupowe po wykładzie prof. Glińskiego dla profesorów i studentów polonistyki na Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) w Seulu. fot.: Seo Youn Lee


fot.: MKiDN


fot.: MKiDN


fot.: MKiDN


fot.: MKiDN


fot.: MKiDN

 

Udział w 7. spotkaniu ministrów kultury ASEM, rozmowy z szefem rządu Republiki Korei i tamtejszym ministrem kultury oraz spotkania z wyższymi urzędnikami państwowymi - to główne punkty wizyty wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego w Republice Korei w dniach 21-24 czerwca br.

 

Podczas 7. spotkania ministrów kultury ASEM, które odbyło się 23-24 czerwca w Gwangju, wicepremier Gliński współprowadził warsztat na temat tradycyjnego dziedzictwa kulturowego i kreatywnej gospodarki.

Kultura coraz częściej znajduje drogę do rynku globalnego, co prowadzi do radykalnych przemian sposobu, w jaki ludzie tworzą, konsumują i odnajdują radość z korzystania z produktów kultury. Globalizacja i technologia konwergencji nowych mediów i telekomunikacji zmienia biernych konsumentów w aktywnych współtwórców treści kreatywnych - powiedział prof. Gliński podczas sesji plenarnej.

Wicepremier podkreślił, że przede wszystkim dziedzictwo kulturowe odróżnia gospodarkę kreatywną od innych sektorów działalności gospodarczej, a jego znaczenie jest często pomijane. Zwrócił uwagę, że większość towarów i usług w sektorze kreatywnym ma również wartości ekspresyjne, które wyróżniają go wśród innych sektorów gospodarki.

Polski minister kultury zaapelował - pamiętając o syryjskiej Palmirze, niemal zrównanej z ziemią przez bojowników tzw. Państwa Islamskiego, posągach Buddy z Bamianu w Afganistanie, zniszczonych przez talibów czy klasztorze św. Eliasza w Iraku, wysadzonym przez dżihadystów i innych skarbach, utraconych w ostatnich latach - o wspólne wysiłki, by „dać przyszłym pokoleniom szansę obejrzenia materialnych dokonań naszej cywilizacji

Wicepremier mówił też o sytuacji w Polsce, związanej z rozwojem przemysłów kreatywnych zarówno na szczeblu polityki państwowej, jak i działań na poziomie regionalnym. Podkreślił, jak ważne jest traktowanie kultury dwojako - jako jednego z istotnych sposobów do osiągnięcia wzrostu gospodarczego, ale również jako czynnika wzmacniającego spójność społeczną, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego.

Polska pragnie podkreślić, że dialog pomiędzy Europą i Azją koncentruje się na istotnych kwestiach, najważniejszych wyzwaniach i szukaniu najlepszych rozwiązań w dziedzinie kultury, a wzajemne zrozumienie i poszanowanie wspólnych wartości służą do budowania zrozumienia międzykulturowego wśród narodów świata - podkreślił prof. Gliński.

Wicepremier polskiego rządu spotkał się także podczas rozmów bilateralnych z ministrem kultury, sportu i turystyki Republiki Korei Jongdaeok Kim.

Spotkania Ministrów Kultury ASEM odbywają się co dwa lata. Ich głównym celem jest wypracowanie wspólnych działań w dziedzinie kultury, które pozwalają systematycznie rozwijać i pogłębiać dialog kulturowy pomiędzy krajami Europy i Azji.

Spotkania bilateralne

Wizyta w Korei dotyczyła również kwestii ekonomicznych i gospodarczych. Republika Korei jest bardzo ważnym partnerem gospodarczym Polski w regionie Azji. W 2015 roku polsko-koreańska wymiana handlowa osiągnęła wartość ponad 3,3 mld EUR. Korea jest także drugim największym azjatyckim inwestorem w Polsce. Wzajemnych stosunków gospodarczych oraz pogłębianiu współpracy dotyczyły spotkania bilateralne wicepremiera Glińskiego z wysokimi rangą przedstawicielami rządu Republiki Korei- przede wszystkim z premierem Hwang Kyo-ahn 21 czerwca. Podczas spotkania omówiono m.in. współpracę w dziedzinie przemysłu obronnego. Rozmowy dotyczyły wprowadzenia ułatwień dla importu niektórych  produktów rolnych do Korei, a także rozwoju inwestycji koreańskich w Polsce w branżach chemicznych i wysokich technologii. Obie strony wyraziły chęć zacieśnienia wzajemnych relacji.

Jednym z ważniejszych punktów wizyty były rozmowy bilateralne z wiceministrem kultury Chińskiej Republiki Ludowej Wei Ding przy okazji spotkania Ministrów Kultury ASEM. Premier Gliński wręczył chińskiemu dostojnikowi, skierowanie do tamtejszego ministerstwa kultury, zaproszenie do udziału w Forum Eksperckim nt. niematerialnego dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej między Chinami a krajami Europy Środkowo- Wschodniej, które odbędzie się w październiku br. w Krakowie. Sesje, dyskusje panelowe i przemówienia będą dotyczyły głównego tematu - budowania kompetencji w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. To niezwykle ważne spotkanie ekspertów zainicjuje międzynarodową współpracę oraz otworzy drogę dla badań międzynarodowych i wymiany pomysłów w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Wizyta w DMZ

22 czerwca wicepremier Gliński odwiedził koreańską strefę zdemilitaryzowaną w okolicy Panmunjom, na linii demarkacyjnej między dwoma państwami koreańskimi. Obecna strefa ustanowiona na mocy porozumienia z 1953 r. miała zapobiec niekontrolowanemu wznowieniu konfliktu pomiędzy sąsiadami. Na mocy tego porozumienia powołano też Komisję Nadzorczą Państw Neutralnych (KNPN), która stanowi część mechanizmu regulującego relacje pomiędzy Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną oraz Republiką Korei. W skład KNPN wchodzą przedstawiciele państw neutralnych - Polski, Szwecji i Szwajcarii.

Cieszymy się, że jesteśmy częścią demokratycznego świata. Polska poważnie traktuje swoje zobowiązania jako wieloletni członek Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych - powiedział podczas zwiedzania prof. Piotr Gliński.  

Wcześniej polski minister kultury odwiedził War Memorial Museum.

Wykład dla studentów polonistyki

20 czerwca prof. Gliński wygłosił wykład dla profesorów i studentów polonistyki na Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) w Seulu. To jedyne miejsce w Republice Korei, gdzie można studiować filologię polską. Kierunek ten powstał w 1987 roku jeszcze przed nawiązaniem polsko-koreańskich stosunków dyplomatycznych. Obecnie na polonistyce studiuje około 130 studentów, tworząc największy tego typu ośrodek w całej Azji. Profesorzy i wykładowcy Departamentu Języka Polskiego bardzo aktywnie wspierają popularyzację polskiej kultury w Republice Korei. Dzięki ich pracy na język koreański jest tłumaczona nie tylko polska literatura klasyczna, ale też współczesna i dziecięca.

Minister kultury spotkał się z rektorem tej uczelni oraz z jej kadrą. Obejrzał też pokaz polskich tańców ludowych w wykonaniu koreańskiego zespołu "Mazurka".powrót