Wizyta ministra Bogdana Zdrojewskiego na Śląsku

09-07-2009

9 lipca 2009 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski przebywał z wizytą w Katowicach.

Podczas swego pobytu, Minister podpisał umowę na dofinansowanie Śląskiej Internetowej Biblioteki Zbiorów Zabytkowych. Otrzyma ona dotację w wysokości 6,1 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Projekt Biblioteki Śląskiej zakłada kompleksowe rozwiązanie służące do pozyskania, opracowania i prezentacji cyfrowej postaci zbiorów zabytkowych należących do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Digitalizacji poddane zostaną cenne księgi, rękopisy, starodruki, druki ulotne, pocztówki.

W planie wizyty Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, znalazło się spotkanie ze środowiskiem kulturalnym Śląska, zatytułowane "Mapa kultury". Było to trzecie z cyklu spotkań z przedstawicielami świata kultury i mediami poszczególnych regionów Polski. Wzięli w nim również udział Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Piotr Śmigielski oraz Dyrektor Muzeum Śląskiego Leszek Jodliński.

Minister Bogdan Zdrojewski zwiedził także teren budowy nowej siedziby Muzeum Śląskiego- dawną Kopalnię Katowice oraz Filharmonię Śląską, gdzie zapoznał się z planami jej rozbudowy.

Wizyta Ministra na Śląsku potrwa do piątku 10 lipca.powrót