Wkład kultury w rozwój lokalny i regionalny – dane z funduszy strukturalnych

26-10-2010

Komisja Europejska opublikowała raport pt. Study on the contribution of culture to local and regional development – Evidence from the Structural Funds (Wkład kultury w rozwój lokalny i regionalny – dane z funduszy strukturalnych) sporządzony na jej zlecenie przez Strategic Centre for European Studies.

Dokument wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej.

Zachęcamy do lektury!powrót