#wkraczamydogry: wicepremier o wsparciu dla sektora gier wideo

14-07-2017

 

wkraczamy do gryfot. Danuta Matloch

wkraczamy do gryfot. Danuta Matloch

wkraczamy do gryfot. Danuta Matloch

wkraczamy do gryfot. Danuta Matloch

Efekty pierwszego roku pracy programu służącego wspieraniu rozwoju sektora gier wideo - Akceleratora ARP Games – przedstawiono podczas konferencji prasowej #wkraczamydogry. W wydarzeniu, które odbyło się 14 lipca 2017 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu uczestniczył wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Akcelerator ARP Games to należąca do ARP S.A. spółka powołana w lipcu 2016 roku. Jest efektem współpracy z powiatem cieszyńskim i Uniwersytetem Śląskim. W grudniu 2016 roku spółka uruchomiła pierwszy program akcleracyjny. Do konkursu zgłosiło się prawie 30 drużyn, spośród nich 7 zespołów zakwalifikowało się do kolejnego etapu. W efekcie powstały gry, które zaprezentowano podczas konferencji #wkraczamydogry.

W najbliższym czasie zwycięzców programu akceleracyjnego czeka etap inwestycji. Organizatorzy zapewniają uczetnikom techniczne, merytoryczne i finansowe wsparcie – łącznie aż do 100 tys zł, a także pomoc w finalizacji projektu. Ze względu na duże zainteresowanie uruchomiono już drugą edycję Akceleratora ARP Games. Zgłoszenia można przesyłać do 31 lipca br. Do tej pory to jedyny polski gamingowy akcelerator, który oprócz merytorycznego wsparcia i infrastruktury oferuje również finansowanie już w pierwszym etapie akceleracji.

Wsparcie od MKiDN

Działania mające na celu rozwój polskiej branży gier wideo, w ramach polityki wsparcia polskich sektorów kultury i kreatywnych, realizuje też Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Innowacyjność nie istnieje bez ścisłej korelacji z kulturą, sztuką i dziedzictwem narodowym. W Polsce mamy ponad 12 mln osób, które gry wideo traktują nie tylko jako formę rozrywki, ale też kształcenia i rozwoju. Dlatego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspiera tę branżę m.in. poprzez program Rozwój Sektorów Kreatywnych, którego budżet w pierwszej edycji wyniósł ponad 5 mln zł. Organizujemy też cykliczne wydarzenie „Mastering The Game”, które przybliża twórcom i producentom gier wideo z Polski i innych krajów prawne i handlowe aspekty związane z tą branżą, które ułatwiają prowadzenie działalności w regionie i na skalę globalną. Cieszę się, że nasze wspólne wysiłki włożone w promocję sektora przynoszą tak wiele dobrych rezultatów" – powiedział wicepremier prof. Piotr Gliński.

Jeden z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego to Rozwój Sektorów Kreatywnych. Jego celem jest wzmacnianie rozwoju i konkurencyjności polskich sektorów kultury  i kreatywnych. Budżet pierwszej edycji programu wyniósł ponad 5 mln zł. W ramach tego Programu przedstawiciele sektorów kreatywnych, w tym również przedsiębiorcy i inne podmioty działające w sektorze gier wideo, uzyskać mogą wsparcie finansowe na pięć typów działań: edukację, budowanie platform i sieci współpracy, badania i analizy, wsparcie rozwoju produktu oraz wsparcie eksportu.

Konferencja Mastering the Game

Kolejny przykład wsparcia MKiDN dla sektora gier wideo to organizowana cyklicznie konferencja Mastering the Game. Zasadniczym założeniem tego wydarzenia jest przybliżenie twórcom i producentom gier wideo z Polski i innych krajów prawnych i handlowych aspektów związanych z branżą gier wideo ułatwiających prowadzenie działalności w regionie oraz na skalę globalną. Wydarzenie ma na celu omówienie sposobów zwiększenia konkurencyjności i potencjału innowacyjnego polskich deweloperów gier wideo.

Nagrody Ministra w kategorii Kultura Cyfrowa

Od roku 2016 r. przyznawana jest także Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii Kultura Cyfrowa. W tym roku ta kategoria miała aż czterech przedstawicieli. Nagrody przyznano organizatorom targów PGA w Poznaniu – Tomaszowi Kobierskiemu, Łukaszowi Wołonkiewiczowi i Dariuszowi Wawrzyniakowi oraz Jakubowi Marszałkowskiemu z komitetu organizacyjnego konferencji Game Industry Conference.

Krajowy rynek gamingowy wart jest ponad 1,8 mld zł. W 2016 roku wygenerował łącznie 1,25 miliarda złotych przychodu. Rośnie także liczba zarejestrowanych firm zajmujących się produkcją gier – obecnie w Polsce działa ich już ponad 300.

 powrót