Wojciech Kaczmarczyk dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności

20-11-2017

Na zdjęciu: powołanie Wojciecha Kaczmarczyka na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Wolnościfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: powołanie Wojciecha Kaczmarczyka na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Wolnościfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: powołanie Wojciecha Kaczmarczyka na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Wolnościfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: powołanie Wojciecha Kaczmarczyka na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Wolnościfot. Danuta Matloch

 

20 listopada br. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński powołał Wojciecha Kaczmarczyka na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Wolności. Nowa instytucja – działająca przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - ma wspierać organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki.

Dwudziestoletnie, bogate doświadczenie

Wojciech Kaczmarczyk jest ekspertem i badaczem trzeciego sektora w Polsce. W ciągu ponad 20 lat swojej działalności współpracował m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacją Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW, Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, Stowarzyszeniem na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jako ekspert Komisji Europejskiej Wojciech Kaczmarczyk oceniał projekty w programach edukacyjnych i obywatelskich, w tym w programach „Uczenie się przez całe życie”, „Leonardo da Vinci”, „Erasmus+” i „Europa dla Obywateli” w latach 2007-2014. Był również ekspertem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, a także programu Obywatele dla Demokracji w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2009-2015 oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2012-2015. Kaczmarczyk ma też doświadczenie jako Program Officer w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W latach 1999-2011 Wojciech Kaczmarczyk był wykładowcą, prorektorem i uczelnianym koordynatorem programu „Erasmus” w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach. Jest autorem esejów socjoekonomicznych w miesięczniku "Twórczość".

Od stycznia do września 2016 roku Kaczmarczyk sprawował urząd sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego. Od września 2016 roku do listopada 2017 roku był dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM.

Narodowy Instytut Wolności – wsparcie organizacji pozarządowych

Narodowy Instytut Wolności – nowa instytucja działająca przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - ma wspierać organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki. NIW przejmie zadania Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - dotychczas odpowiedzialnego za III sektor.powrót