Wojciech Nowak będzie kontynuował misję na stanowisku Dyrektora Filharmonii Narodowej

11-07-2018

Na zdjęciu: Wicepremier Piotr Gliński i Wojciech Nowakfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier Piotr Gliński i Wojciech Nowakfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier Piotr Gliński i Wojciech Nowakfot. Danuta Matloch

 

Wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński wręczył dziś powołanie na kolejną kadencję dotychczasowemu dyrektorowi Filharmonii Narodowej w Warszawie Wojciechowi Nowakowi. Z Filharmonią Narodową w Warszawie Nowak związany jest od 1998 roku – najpierw jako zastępca dyrektora, a od 2013 roku – jako dyrektor.

Wojciech Nowak – doświadczenie zawodowe

Wojciech Nowak jest z wykształcenia ekonomistą. W latach 90. stworzył pierwszą w Polsce prywatną Agencję Artystyczną, w której odpowiadał za obsługę impresaryjną i organizację międzynarodowych tournée orkiestr i zespołów kameralnych, a także dyrygentów oraz solistów, m.in. Haliny Czerny-Stefańskiej i Reginy Smendzianki.

W 1998 roku objął funkcję Zastępcy Dyrektora Filharmonii Narodowej w Warszawie, a w 2013 roku – Dyrektora.

Jako menadżer kultury w swojej pracy skupia się na kreowaniu pozytywnego wizerunku Filharmonii Narodowej zarówno w kraju, jak i za granicą. Pozycję Filharmonii buduje również poprzez odpowiednie zarządzanie jej gospodarką finansową, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem obsługi artystycznej, administracyjnej oraz technicznej, a także nad organizacją i przebiegiem krajowych i zagranicznych wyjazdów zespołów artystycznych.

Filharmonia Narodowa pod dyrekcją Wojciecha Nowaka

Objęcie przez Wojciecha Nowaka w 2013 roku stanowiska dyrektora naczelnego Filharmonii Narodowej otworzyło nowy etap w historii tej zasłużonej instytucji – zmiany objęły nie tylko strukturę organizacyjną, ale dotyczyły również form popularyzowania muzyki m.in. dzięki wprowadzeniu internetowych transmisji koncertów.

Po raz pierwszy melomani mogli uczestniczyć w koncercie Filharmonii za pośrednictwem Internetu 25 października 2013 roku, słuchając wykonania II Symfonii Mahlera pod batutą Dyrektora Artystycznego Filharmonii Narodowej Maestro Jacka Kaspszyka. Transmisja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, które było potwierdziło słuszności tego pomysłu i skłoniło do jego kontynuowania. Od tego czasu Filharmionia przeprowadziła już 32 transmisje, stale pracując nad poprawą ich jakości, aby relacje z narodowej estrady były wzorem dla innych polskich instytucji muzycznych pragnących sięgnąć po tę formę popularyzacji swojej działalności.

Rok 2013 w Filharmonii Narodowej i całej polskiej kulturze muzycznej poświęcony był Witoldowi Lutosławskiemu, w setną rocznicę urodzin kompozytora. Cykl wydarzeń rocznicowych zainaugurował koncert z udziałem Anne-Sophie Mutter, zaś punktem kulminacyjnym obchodów było wykonanie III Symfonii Witolda Lutosławskiego z udziałem Krystiana Zimermana. Koncert ten otrzymał nagrodę Koryfeusz Muzyki Polskiej 2014 – Wydarzenie Roku.

Artystycznymi wydarzeniami roku 2014 w Filharmonii Narodowej z pewnością były koncerty najznakomitszych orkiestr świata – Chicago Symphony Orchestra pod dyrekcją swego dyrektora muzycznego Riccardo Mutiego oraz Berliner Philharmoniker z Chórem Filharmonii Narodowej pod kierownictwem Sir Simona Rattla. Rok 2014 przyniósł również pierwsze nagrania Orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jacka Kaspszyka dla Warner Classic.

Rok 2015 to kolejne zakończone sukcesami frekwencyjnymi i dobrą prasą transmisje internetowe koncertów Orkiestry i Chóru Filharmonii Narodowej. Wśród transmitowanych koncertów znalazły się występy takich artystów jak: Gabriel Chmura, Mischa Maisky, Tasmin Little czy Michał Urbaniak. W tym roku Orkiestra i Chór Filharmonii Narodowej odbyły także tournée po Wielkiej Brytanii – był to pierwszy w historii występ obu zespołów Filharmonii Narodowej w Zjednoczonym Królestwie. Ważnym wydarzeniem był również XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, który tradycyjnie odbywał się w Filharmonii Narodowej, a Orkiestra Filharmonii towarzyszyła finalistom i laureatom konkursu.

W 2016 roku Orkiestra Filharmonii Narodowej udała się w dwie ważne podróże artystyczne: do Japonii i Korei oraz do USA. Na azjatyckich estradach warszawscy filharmonicy wystąpili z laureatami Konkursu Chopinowskiego, zaś podczas amerykańskiego tournée Orkiestra Filharmonii Narodowej wystąpiła z Cho Seong-jin, laureatem I Nagrody. Zespół Filharmonii Narodowej odwiedził najważniejsze sale koncertowe w Korei, Japonii i USA. Zwieńczeniem koncertów zagranicznych był występ w Lincoln Centre w Nowym Jorku, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Ponadto, dzięki staraniom Wojciecha Nowaka, w 2016 powstały po raz pierwszy w historii nagrania Orkiestry i Chóru Filharmonii Narodowej z utworami Krzysztofa Pendereckiego pod jego dyrekcją.

W lutym 2017 roku płyta „Penderecki conducts Penderecki vol. 1” otrzymała najbardziej prestiżową nagrodę międzynarodowego przemysłu fonograficznego – Grammy. Płyta zwyciężyła w kategorii Best Choral Performance (najlepsze nagranie chóralne). W lipcu 2017 ukazał się drugi album serii.

Ważnym elementem kalendarza muzycznego Filharmonii Narodowej w roku 2018 był natomiast cykl „Ocalić od zapomnienia”, prezentujący mniej pamiętane polskie kompozycje.

Obecnie Orkiestra Filharmonii Narodowej liczy 106 muzyków, zaś Chór Filharmonii Narodowej – 91 osób. Orkiestra odbyła 151 podróży artystycznych, z czego 12 tournée - od 2013 roku.powrót