Wolne miejsca na konferencję inaugurującą obchody Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji w Polsce

20-03-2009

Inauguracja Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji w Polsce - są jeszcze wolne miejsca!


Oficjalne otwarcie Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji w Polsce odbędzie się w 31 marca 2009 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Podczas inauguracji będzie można wysłuchać między innymi wykładu Jacka Santorskiego. Zaplanowano także prezentacje innowacyjnych projektów oraz występ Waldemara Malickiego.

Program konferencji znajduje się  na stronie:  http://innowacje2009.pl/konferencja-otwierajaca-europejski-rok-kreatywnosci-i-innowacji-2009 . Aby wziąć udział w konferencji należy wysłać prośbę o udostępnienie loginu i hasła do sytemu rejestracji na adres: innowacje@frse(dot)org(dot)pl. Termin rejestracji mija 24 marca 2009 r.
Szczegółowe informacje na temat Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji znajdują się na stronie www.innowacje2009.pl

Lepsze przygotowanie Unii Europejskiej na nadchodzące wyzwania globalizującego się świata to jeden z głównych celów Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji (2009). Komisja Europejska promuje kreatywne i innowacyjne postawy w różnych dziedzinach ludzkiej działalności. Europejski Rok Kreatywności i Innowacji ma przyczynić się do ulepszenia unijnej strategii na rzecz współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w dziedzinie edukacji i kultury. Inicjatywa ta będzie miała znaczenie również dla innych obszarów, na przykład dla polityki przedsiębiorstw i zatrudnienia. Znane osobistości ze świata twórczości, odkryć i wynalazków będą pełnić rolę ambasadorów Roku. Jest wśród nich między innymi prof. Ern Rubik - architekt, rzeźbiarz, twórca słynnej kostki Rubika. Ambasadorem ERKiI w Polsce został Lech Wałęsa. Koordynatorem obchodów Roku w Polsce jest Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Krzysztof Stanowski. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i funkcjonująca w jej ramach Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” jest instytucją obsługującą obchody Roku.powrót