Wracają sprawy przestępstw przeciwko zabytkom, w tym zburzonej Willi Granzowa

07-08-2017

Na zdjęciu: zburzona Willa Granzowafot. MKiDN

Na zdjęciu: zburzona Willa Granzowafot. MKiDN

Na zdjęciu: zburzona Willa Granzowafot. MKiDN

Na zdjęciu: zburzona Willa Granzowafot. MKiDN

Prokuratura zapowiada nowe dochodzenia w związku z wysoką liczbą umorzeń spraw dotyczących zniszczenia lub uszkodzenia zabytków.

Prokuratura Krajowa zaleciła wszystkim Prokuratorom Regionalnym szczególnie wnikliwe badanie okoliczności, związanych ze zgłaszanymi przypadkami przestępstw zniszczenia lub uszkodzenia zabytku.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez MKiDN, Prokuratura Krajowa zwróciła się także do swoich funkcjonariuszy o konieczność gromadzenia wyczerpującego materiału dowodowego, szczegółową jego analizę oraz wzmocnienie nadzoru nad organami prowadzącymi postępowania w sprawach związanych ze zniszczeniem lub uszkodzeniem zabytków.

Nowe postępowanie w sprawie zburzonej Willi Granzowa

W ostatnich latach ze względu na dużą presję deweloperów doszło do nowych wyburzeń zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jedną z najgłośniejszych spraw była warszawska Willa Granzowa. Stołeczny Konserwator Zabytków w 2014 r. wydał kontrowersyjną decyzję o całkowitej rozbiórce ręcznej willi, celem jej odtworzenia. W rzeczywistości na plac budowy wjechał ciężki sprzęt i zburzył obiekt.

W wyniku rozbiórki przeprowadzanej we wrześniu 2014 r. Willa Granzowa przestała istnieć. Zniszczone zostały unikalne płytki ceramiczne, elewacje i cegły, a nawet wykopano fundamenty budynku, co uniemożliwiło jego odbudowanie zgodnie z pozwoleniem konserwatora.

Budynek willi Granzowa był nieużytkowany i ulegał zniszczeniu od połowy lat 80. XX w. Podjęte w 2014 r. działania doprowadziły do jego całkowitego zniszczenia. Wówczas Stołeczny Konserwator Zabytków z rażącym naruszeniem prawa wydał decyzję pozwalającą na niemal całkowitą rozbiórkę budynku. Nie podjął też skutecznych czynności w momencie doniesień o wprowadzeniu sprzętu ciężkiego na teren nieruchomości, mimo, że jego pozwolenie zakładało ręczne rozebranie cegieł, tak jak to przewidziano w uzgodnionym projekcie budowlanym.

Właściciel nieruchomości dwukrotnie wnosił o skreślenie willi Granzowa z rejestru zabytków. Wobec faktu, że budynek utracił wszelkie wartości historyczne i artystyczne definiujące go jako zabytek, Generalny Konserwator Zabytków był zobowiązany skreślić z rejestru zabytków pusty plac, na którym znajdowała się zburzona wcześniej willa Granzowa i ogród.

Osobnym wnioskiem złożonym 29 lipca 2016 r. Generalny Konserwator Zabytków zawiadomił Prokuraturę Rejonową Warszawa - Praga Południe o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego zniszczeniu Willi Granzowa. W styczniu br. postępowanie umorzono. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że analiza zebranych w tej sprawie dowodów nie pozwoliła na ustalenie czy zniszczenie zabytku było działaniem umyślnym czy nieumyślnym.

W lipcu 2017 r. Prokurator Regionalny w Warszawie po przeprowadzonej analizie sprawy Willi Granzowa uznał decyzję o umorzeniu tego dochodzenia za przedwczesną, uzasadniając, że nie wszystkie okoliczności sprawy zostały wystarczająco zbadane. Postępowanie prokuratorskie w sprawie zniszczenia tzw. „granzówki” zostało wszczęte na nowo.powrót