Wręczenie aktów powołania członkom Głównej Komisji Konserwatorskiej

17-05-2017

Na zdjęciu: Minister Magdalena gawin i członkowie Głównej Komisji Konserwatorskiejfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Minister Magdalena gawin i członkowie Głównej Komisji Konserwatorskiejfot. Danuta Matloch

Generalny Konserwator Zabytków, wiceminister kultury prof. Magdalena Gawin wręczyła akty powołania członkom Głównej Komisji Konserwatorskiej kadencji 2017-2021, podczas inauguracyjnego posiedzenia 17 bm. w siedzibie MKiDN.

Ochrona zabytków w Polsce wymaga podjęcia spójnych działań w trzech obszarach: ochrony prawnej, zmiany finansowego wsparcie oraz edukacji, również na poziomie samorządów. We wszystkich tych sferach zaangażowanie merytoryczne Głównej Komisji Konserwatorskiej jest niezbędne, w tym w szczególności w odniesieniu do kształtowania standardów działania specjalistów, służb konserwatorskich oraz właścicieli zabytków – powiedziała Minister Gawin

Przewodniczącym Głównej Komisji Konserwatorskiej został prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, a jej członkami: prof. dr hab. Ireneusz Płuska (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Grażyna Korpal, dr hab. Ewa Wiłkojć, dr Aleksander Broda, dr Anna Długozima, prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, dr hab. Piotr Niemcewicz, dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. ASP, dr Waldemar Affelt, dr hab. Piotr Włodarczak, mgr Anna Czajka, dr hab. Barbara Wagner, prof. dr hab. Bogumiła Rouba.

 

Ochrona i konserwacja zabytków to procesy interdyscyplinarne, które muszą się opierać na wiedzy oraz doświadczeniu osób z różnych dziedzin nauki. Skład obecnej Głównej Komisji Konserwatorskiej prezentuje szerokie spektrum teoretyczno-technologicznego przygotowania w zakresie doradztwa dla Generalnego Konserwatora Zabytków – zauważył prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko.

W trakcie inauguracyjnego posiedzenia Komisji dyskutowano nad kluczowymi problemami ochrony zabytków w Polsce. Minister Gawin przedstawiła również założenia rządowego projektu zmiany ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (druk sejmowy nr 1403).

Główna Komisja Konserwatorska działa przy Generalnym Konserwatorze Zabytków, jest organem opiniodawczym do spraw działań konserwatorskich podejmowanych przy zabytkach. Zgodnie z art. 98 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wydaje, w szczególności, opinie w sprawach stosowania metod, technologii i materiałów niezbędnych dla ratowania zabytków, prawidłowości i zasadności planowanych oraz przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach oraz badań archeologicznych oraz sposobu i zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla poszczególnych zabytków.powrót