Wręczenie aktów powołania członkom Rady Ochrony Zabytków

28-06-2016

Na zdjęciu:  autor zdjęcia: Danuta MatlochFot. Danuta Matloch

Na zdjęciu:  autor zdjęcia: Danuta MatlochFot. Danuta Matloch

Na zdjęciu:  autor zdjęcia: Danuta MatlochFot. Danuta Matloch

 

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego dr hab. Magdalena Gawin wręczyła akty powołania członkom Rady Ochrony Zabytków kadencji 2016-2020 podczas inauguracyjnego posiedzenia, które odbyło się 28 czerwca 2016 r. w Pałacu Myślewickim w Łazienkach Królewskich.

Przewodniczącą Rady Ochrony Zabytków została prof. dr hab. Bogumiła Rouba.

Członkowie Rady: prof. dr hab. Jacek Purchla, dr hab. Piotr Dobosz, dr inż. Arch. Piotr Gerber, prof. dr hab. Inż. Jerzy Jasieńko, mgr Paweł Jaskanis, mgr Wiesław Kaczmarek, prof. dr hab. Andrzej Kadłuczka, mgr Wojciech Kapałczyński, mgr Marek Konopka, dr Halina Landecka, prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz, ks. Prof. dr hab. Piotr Maniurka, prof. dr hab. Zbigniew Myczkowski - zastępca przewodniczącego, prof. dr hab. Andrzej Rottermund, dr Marek Rubnmikowicz, , prof. dr hab. Bogusław Szmygin, mgr Barbara Werner, dr hab. Katarzyna Zalasińska, mgr inż. Piotr Napierała,  .

W trakcie posiedzenia Rady dyskutowano nad problemami ochrony pomników historii w Polsce. Zwrócono w szczególności uwagę na potrzebę zagwarantowania odpowiedniej ochrony otoczenia zabytków uznanych za pomnik historii, jak i właściwego nadzoru konserwatorskiego nad tymi obiektami. Wskazywano również na potrzebę wzmocnienia współpracy administracji konserwatorskiej, dysponentów zabytków, jak i samorządu lokalnego, w celu zapewnienia właściwego zarządzania miejscami uznanymi za posiadające szczególne znaczenie dla kultury.

Rada Ochrony Zabytków jest organem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do zadań Rady należy wydawanie opinii w sprawach dotyczących w szczególności: założeń do projektu krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i projektu tego programu, oceny realizacji zadań wynikających z koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w odniesieniu do zabytków, ochrony pomników historii oraz projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.powrót