Wschód Kultury

22-05-2013

Białystok, Lublin i  Rzeszów odkrywają nowe możliwości współdziałania środowisk na rzecz obiegu kultury ponad granicami, wymiany artystycznej i kulturalnej oraz  mobilności artystów i dzieł.  Szczegóły projektu „Wschód Kultury” przedstawiono 22 maja br. podczas konferencji prasowej, w której uczestniczyli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury Krzysztof Dudek, Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk oraz Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Konferencja prasowa "Wschód Kultury"
fot. Danuta Matloch

Wschód Kultury to nowa forma współpracy kulturalnej miast Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego. Jest rozszerzeniem projektu Europejski Stadion Kultury, który w związku z przygotowaniami do Euro 2012 był realizowany w latach 2011-2012 w Rzeszowie i w 2012 roku również w Lublinie. Wykorzystując potencjał kulturowy ostatnich dwóch lat, Białystok, Rzeszów i Lublin postanowiły kontynuować przedsięwzięcie, formułując nową nazwę, odnoszącą się nie tylko do geograficznej lokalizacji miast, współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego, ale także do dynamicznego rozwoju kulturalnego Polski Wschodniej. Wschód Kultury został zainaugurowany w marcu br. podczas seminarium „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego" w Lublinie.

W ten sposób projekt łączy siły Polski Wschodniej w budowaniu Partnerstwa Wschodniego oraz inicjuje kształcenie nowych kompetencji w kulturze, m.in. w dziedzinach dialogu międzykulturowego, nowych mediów oraz animowania i zarządzania projektami ponad granicami.

Misją projektu jest rozwój miast poprzez współpracę kulturalną z krajami Partnerstwa Wschodniego, a także pogłębienie współpracy między miastami Polski Wschodniej w celu tworzenia wspólnych, odważnych i wieloletnich programów kulturalnych.

Projekt odbywać się będzie w trzech odsłonach: 28-30 czerwca 2013, Rzeszów - Europejski Stadion Kultury, 25-29 września 2013, Białystok - Inny Wymiar, 1-6 października 2013, Lublin - Integracje-Mediacje.

Program artystyczny będzie się opierał przede wszystkim na inicjatywach lokalnych operatorów kultury i artystów, wymianie projektów artystycznych między miastami, a także wspólnych projektach realizowanych z artystami z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Szczegóły znajdują się na stronie www.wschodkultury.eu oraz www.facebook.com/wschodkultury

Do pobrania:

List intencyjnypowrót