Wschodni Wymiar Mobilności

07-07-2011

"Mobilność to postawa życiowa umożliwiająca wszechstronny rozwój indywidualny, szerokie kontakty ze światem, wymianę myśli i poglądów. To także otwartość i gotowość do kontynuowania razem z partnerami najlepszych tradycji doceniających wspólnotę i wspólną spuściznę kulturową"- mówiła wiceminister kultury Monika Smoleń podczas konferencji „Wschodni Wymiar Mobilności”, która trwa w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Konferencja „Wschodni Wymiar Mobilności” - wiceminister kultury Monika Smoleń, minister edukacji narodowej Katarzyna Hall,  dyrektor generalny ds. edukacji i kultur w Komisji Europejskiej Jan Truszczyński i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz - Waltz.
Konferencja „Wschodni Wymiar Mobilności” - wiceminister kultury Monika Smoleń, minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, dyrektor generalny ds. edukacji i kultur w Komisji Europejskiej Jan Truszczyński i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz - Waltz.
Fot. Danuta Matloch

Odbywające się w dniach 6-7 lipca br. spotkanie to pierwsza konferencja  ekspercka polskiej prezydencji poświęcona tematyce Partnerstwa Wschodniego. Jest poświęcone mobilności w obszarze edukacji, młodzieży, nauki, kultury i sportu pomiędzy Unią Europejską  a państwami Partnerstwa Wschodniego. Bierze w niej udział ok. 300 osób, w tym przedstawiciele ministerstw, uniwersytetów, ośrodków badawczych, narodowych agencji programów UE, młodzież, studenci, stowarzyszenia nauczycieli, fundacje, stowarzyszenia i instytucje kulturalne oraz sportowe. Połowa uczestników przyjechała z Ukrainy, Białorusi, Mołdowy, Armenii, Azerbejdżanu oraz Gruzji.

Konferencja składa się z sesji plenarnych, dyskusji, sesji tematycznych (edukacja, młodzież, nauka, kultura, sport), sesji informacyjnych oraz bogatego programu kulturalnego (zwiedzanie CNK,  prezentacja projektu I, Culture Orchestra, happeningu „Rejs Warszawa-Batumi”). W ramach spotkania odbyła się również debata ministrów z krajów UE oraz Partnerstwa Wschodniego nt. oceny dotychczasowych osiągnięć w sferze  kontaktów międzyludzkich oraz wyznaczenia nowych kierunków działań.

Podczas  spotkania kompleksowo prezentowane są możliwości wsparcia mobilności -  zarówno w ramach programów Unii Europejskiej, jak również poprzez nowe inicjatywy.  Omawiane są także dobre praktyki w obszarze edukacji, młodzieży, nauki, sportu i kultury.  Wydarzenie jest też dobrą okazją do wymiany poglądów oraz okazją do dyskusji o przyszłości.

Konferencja jest wkładem w przygotowanie Szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się 29-30 września w Warszawie, ma przyczynić  się również do ogólnej dyskusji na temat kształtu nowej generacji programów UE  w nowej Perspektywie Finansowej na lata 2014-2020.

Konferencję- wspólnie z Komisją Europejską - organizują  cztery polskie resorty:  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.  Partnerami są Instytut Adama Mickiewicza oraz Biuro Kultury m. st. Warszawy.  

Po zakończeniu konferencji-  w środę , 7 lipca br. w godz. 16:50-17:10 - w Centrum Nauki Kopernik odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Androulli Vassiliou-  Komisarz UE ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży , Katarzyny Hall - Minister Edukacji Narodowej, Barbary Kudryckiej - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Adama Giersza- Ministra Sportu i Turystyki oraz Moniki Smoleń, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.powrót

Warto przeczytać