Wsparcie Ministerstwa dla Filmoteki Narodowej

29-12-2009

Umowa na dofinansowanie projektu Filmoteki Narodowej dotyczącego digitalizacji, konserwacji i rekonstrukcji filmów ze zbiorów polskiej kinematografii okresu przedwojennego, została podpisana przez Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego 28 grudnia.

W ramach projektu zmodernizowane zostanie również zaplecze techniczne pracowni Filmoteki Narodowej w Warszawie.powrót