Współczesny teatr, dramat i performans z Rosji

07-05-2013

Festiwal „Współczesny teatr, dramat i performans z Rosji” będzie pierwszą od lat tak obszerną prezentacją teatru rosyjskiego w Polsce. Jej celem jest zaprezentowanie nowych zjawisk i trendów w rosyjskiej inscenizacji, dramaturgii i sztuce aktorskiej oraz przybliżenie polskiemu odbiorcy postaci ważnych współczesnych twórców rosyjskiej sceny. Przegląd organizowany jest przez Instytut Adama Mickiewicza i Festiwal Złota Maska w Moskwie. Jest to rewizyta po prezentacji polskiego teatru na festiwalu Złota Maska w Moskwie w 2011 r. "Polski Teatr w Moskwie".

Współczesny teatr,
 dramat i performans z Rosji
fot. Viktor Vasiliev

Główną ideą prezentacji jest pokazanie teatru rosyjskiego jako części europejskiego obiegu teatralnego, jako sztuki, która podejmuje wspólne dla Europejczyków tematy i posługuje się nowoczesnym językiem artystycznym. Prezentowane spektakle w warstwie tematycznej będą opowiadać o Rosji jako kraju, który zmaga się ze swoją totalitarną przeszłością, a zarazem kraju dynamicznych przemian społecznych i kulturowych, związanych z przebudzeniem społeczeństwa obywatelskiego i nowymi zjawiskami w kulturze.

Pierwszy nurt – historyczny realizować będą wielkoformatowe produkcje uznanych reżyserów, oparte na literaturze klasycznej i adaptacjach XX wiecznej prozy. Drugi – współczesny reprezentują inscenizacje nowej dramaturgii. 

Na program festiwalu będą składać się zarówno spektakle zaproszone z Rosji, jak i polska produkcja z udziałem rosyjskich twórców. Prezentacjom spektakli będą towarzyszyć wydarzenia specjalne, związane z osobami wybitnych innowatorów rosyjskiego teatru i awangardowych grup, których działalność wykracza poza tradycyjny teatr oparty na tekście.

czytaj więcejpowrót