Współpraca polsko-łotewska. Wiceminister Sellin na Łotwie

23-10-2017

Jarosław Sellin na uroczystościach pogrzebowych żołnierzy Wojska Polskiegofot. MKiDN

Jarosław Sellin na uroczystościach pogrzebowych żołnierzy Wojska Polskiego fot. MKiDN

Jarosław Sellin na uroczystościach pogrzebowych żołnierzy Wojska Polskiego fot. MKiDN

Jarosław Sellin na uroczystościach pogrzebowych żołnierzy Wojska Polskiego fot. MKiDN

Jarosław Sellin fot. Ambasada RP w Rydze

Jarosław Sellin fot. Ambasada RP w Rydze

Jarosław Sellin fot. Ambasada RP w Rydze

Jarosław Sellin fot. Ambasada RP w Rydze

 

Spotkania, rozmowy o współpracy, uroczystość pochówku żołnierzy Wojska Polskiego. Wiceminister kultury Jarosław Sellin 22 października br. zakończył trzydniową wizytę na Łotwie. Przedstawiciele obu krajów – Polski i Łotwy – rozmawiali też o zorganizowaniu wspólnych obchodów związanych z 100. rocznicą odzyskania niepodległości.

Spotkania i rozmowy

Wizyta wiceministra Sellina rozpoczęła się 20 października br. spotkaniem m.in. z sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury Republiki Łotewskiej, a także z przedstawicielami Łotewskiego Biura ds. Organizacji Obchodów 100-lecia kraju. Podczas spotkania wiceminister omówił nie tylko bieżącą i przyszłą polsko-łotewską współpracę kulturalną, ale także – wspólnie z przedstawicielami strony łotewskiej – rozmawiał o obchodach 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i Łotwę.

Godny pochówek żołnierzy WP

Wiceminister Sellin, w sobotę 21 października wziął udział w uroczystościach pogrzebowych żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w 1919 r. w pobliżu Dyneburga. Ich szczątki odnaleziono w sierpniu br.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą celebrowaną w języku polskim. Wiceminister Jarosław Sellin, oddając cześć poległym żołnierzom, złożył wieniec na ich grobie oraz zapalił znicz.

Zwiedzanie, poznawanie kultury łotewskiej

Wiceminister kultury Jarosław Sellin odwiedził cmentarz wojskowy na Słobódce w Dyneburgu, a także uczestniczył w uroczystym spotkaniu z okazji 20-lecia działalności Centrum Kultury Polskiej. Wiceminister podczas wizyty na Łotwie zwiedził m.in. Łotewskie Muzeum Narodowe, dawny karcer Politechniki Ryskiej i Ambasadę RP w Rydze.powrót