Wszystkie akta metrykalne powiatu olsztyńskiego w internecie

08-11-2010

W Archiwum Państwowym w Olsztynie zakończono prace nad projektem „Digitalizacja i publikacja w Internecie akt metrykalnych powiatu olsztyńskiego z XIX wieku” realizowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zasoby cyfrowe / Digitalizacja materiałów archiwalnych”.

Wszystkie akta metrykalne powiatu olsztyńskiego w internecie

Głównym celem projektu było zdigitalizowanie oraz publikacja w internecie akt metrykalnych powiatu olsztyńskiego z XIX wieku. W tym celu Archiwum Państwowe w Olsztynie zakupiło ze środków przeznaczonych na projekt: macierz dyskową (do przechowywania zdigitalizowanych materiałów archiwalnych), bibliotekę taśmową (do wykonania kopii zabezpieczającej zdigitalizowanych materiałów archiwalnych)oraz serwer (do zarządzania macierzą dyskową oraz biblioteką taśmową).

W okresie od maja do października 2010 r. dokonano pełnej digitalizacji materiałów archiwalnych trzech zespołów Urzędów Stanu Cywilnego w Olsztynie, Barczewie i Gietrzwałdzie, o łącznej liczbie 41470 wykonanych skanów. Materiały te zostały opublikowane na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Olsztynie. W tym celu stworzono dedykowane podstrony WWW wraz wykazem zdigitalizowanych materiałów archiwalnych wraz z odpowiednimi linkami do wykonanych skanów.

Projekt ten miał na celu wskazanie możliwości cyklicznego wykonywanie tego typu projektów służących zabezpieczaniu polskich dóbr kultury na nowoczesnych nośnikach danych.
Skany akt można oglądać na stronie internetowejpowrót

Warto przeczytać