Wszystkie Mazurki Świata

20-10-2010

Jesienna edycja festiwalu "Wszystkie Mazurki Świata" przygotowana została specjalnie na zakończenie Konkursu Chopinowskiego i dedykowana jest Instytutowi Adama Mickiewicza z okazji 10-lecia jego działalności. Koncerty, warsztaty, klub festiwalowy i Noc Tańca staną się miejscem muzycznych spotkań i doświadczeń oraz dobrej zabawy.

To, co w twórczości Fryderyka Chopina najbardziej oryginalne, ma swe źródło w polskiej muzyce wiejskiej - mazurkach, chodzonych i kujawiakach, z którymi kompozytor zetknął się w dzieciństwie i które współtworzyły dźwiękowy krajobraz jego czasów. Projekt "Wszystkie Mazurki Świata" ma służyć przypomnieniu, ożywieniu i wprowadzeniu tych rytmów i fraz do współczesnej przestrzeni muzycznej.

"Jesienna edycja 'Wszystkich Mazurków Świata' pomyślana jest jako swoiste dopełnienie Konkursu Chopinowskiego. Mniej zatem będzie pianistyki, więcej zaś wiejskiej muzyki tradycyjnej i młodej muzyki współczesnej, mazurkowego jazzu i szwedzkiej polski. Mniej będzie słuchania, więcej form, w których można aktywnie brać udział. Do warsztatów tańca, śpiewu, gry na skrzypcach i bębenku dołączamy propozycję dla pianistów - będą mogli uczyć się mazurków bezpośrednio od wiejskich skrzypków i harmonistów. Taki właśnie, osobisty kontakt z tą muzyką miał Fryderyk z Żelazowej Woli." (Janusz Prusinowski, dyrektor festiwalu)

Podczas pierwszego, piątkowego koncertu usłyszymy mazurki w ich oryginalnym brzmieniu - w wykonaniu tradycyjnych kapel wiejskich (Józefa Piechoty, Braci Tarnowskich), utwory skomponowane na kanwie muzyki Kujaw przez młodych kompozytorów (projekt "Mazurki według Kolberga"), mazurki wiejskie w dialogu z kompozycjami Chopina (Magdalena Wojciechowska i Janusz Prusinowski Trio), mazurkowy jazz (Marcin Pospieszalski Mazurek - session) oraz szwedzką i estońską polskę".

Głównym akcentem tanecznym festiwalu będzie sobotnia Noc Tańca. Otworzą ją zapisane przez Georga Philippa Telemanna "Tańce polskiej karczmy", które zagra Orkiestra Czasów Zarazy pod kierunkiem Pawła Iwaszkiewicza, potem wystąpi plejada polskich, szwedzkich i estońskich muzykantów.

Jesienna edycja festiwalu "Wszystkie Mazurki Świata" odbywać się będzie w dniach 22 - 24 października 2010 w Skwerze przy Krakowskim Przedmieściu 60a, Państwowym Muzeum Etnograficznym przy ul. Kredytowej 1 oraz Klubie "Sto pociech" przy ul. Freta 20/24a. Pełen program można znaleźć na stronie www.festivalmazurki.pl.

Jesienna Edycja współorganizowana przez Instytut Adama Mickiewicza.powrót