Wybór Projektów Funduszu Wymiany Kulturalnej

02-11-2009

27 października 2009 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się posiedzenie Zespołu – Komitetu Sterującego ds. Wyboru Projektów Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Zespół – Komitet Sterujący dokonał ostatecznej rekomendacji projektów do dofinansowania w ramach III naboru do Funduszu Wymiany Kulturalnej.

Zaprezentowana lista projektów została przedstawiona Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panu Bogdanowi Zdrojewskiemu, który w dniu 28 października 2009r. podjął ostateczną decyzję o dofinansowaniu przedłożonych projektów.

Poniżej przedstawiamy projekty, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach III naboru projektów do Funduszu Wymiany Kulturalnej:
Projekty wybrane do dofinansowania w ramach III naboru do Funduszu Wymiany Kulturalnej

Poniżej przedstawiamy listę rankingową wszystkich projektów:


powrót