Wyjątkowy dokument trafił do zbiorów Muzeum Historii Polski

23-05-2018

na zdjęciu spotkanie prasowe z okazji przekazania mapy wyjścia wojsk sowieckich z Polski w latach 1992-1993 autor zdjęcia Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

na zdjęciu spotkanie prasowe z okazji przekazania mapy wyjścia wojsk sowieckich z Polski w latach 1992-1993 autor zdjęcia Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

na zdjęciu spotkanie prasowe z okazji przekazania mapy wyjścia wojsk sowieckich z Polski w latach 1992-1993 autor zdjęcia Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

Mapa wyjścia wojsk sowieckich z Polski w latach 1992-1993, na której oznaczono miejsca stacjonowania wojsk rosyjskich i potencjalne trasy komunikacyjne, została przekazana 24 maja 2018 r. do zbiorów Muzeum Historii Polski. Oznaczone miejsca stacjonowania były przydatne podczas planowania wycofania wojsk sowieckich z terytorium Rzeczpospolitej. W spotkaniu prasowym poświęconym przekazaniu dokumentu wziął udział minister kultury, prof. Piotr Gliński.

Mapa poglądowa wyprowadzenia Jednostek Armii Rosyjskiej (JAR) została przygotowana w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie dla potrzeb Sztabu Resortowego powołanego przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Zgodnie z założeniami, mapa była wykorzystywana do działań informacyjnych i edukacyjnych w czasie, gdy prowadzono operację transportową, a także przez jakiś czas po jej zakończeniu.

17 września 1993 r., na podstawie porozumień zawartych przez rządy RP i Federacji Rosyjskiej, JAR, a dokładniej Północna Grupa Wojsk licząca ok. 56 tysięcy żołnierzy rosyjskich i obejmująca wraz z wyposażeniem 5203 transporty kolejowe, na 22934 wagonach, została w całości odprawiona na wschód i wycofana z Polski. 

Równolegle do wycofywania wojsk z Polski, prowadzono tranzyt wojsk rosyjskich stacjonujących w byłej NRD. Tranzyt objął około 113 tys. żołnierzy rosyjskich. Cała operacja została zakończona 11 września 1994 r. Wojska rosyjskie z Polski wycofano rok przed zakończeniem tranzytu z Niemiec. 

Inicjatorem podarowania Muzeum mapy jest minister Witold Chodakiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej (w latach 1990-1994, 1998-2002), a podmiotem przekazującym dokument Instytut Badawczy Dróg i Mostów.powrót