Wyniki oceny projektów zgłoszonych do Kontraktów Terytorialnych

21-10-2016

89 przedsięwzięć - zgłoszonych w ramach naboru nowych projektów do Kontraktu Terytorialnego – otrzymało rekomendację kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 20 października br. wykaz rekomendowanych projektów trafił do Ministerstwa Rozwoju, które odpowiedzialne jest za dalszą koordynację prac zmierzających do przyjęcia listy przez Radę Ministrów.

Projekty, które zostaną włączone na listę Kontraktów Terytorialnych, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w kolejnych konkursach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Zgłoszono 231 projektów

Łącznie zarządy województw zgłosiły 231 projektów, w tym także projekty rekomendowane przez prezydentów miast. Projekty zostały ocenione pod kątem strategicznym oraz  gotowości do realizacji i spełnienia kryteriów dostępu do VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Nabór nowych projektów do Kontraktu Terytorialnego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju, ogłosiło 6 lipca 2016 r. Nabór zakończył się 31 sierpnia.

 

Lista projektów rekomendowanychpowrót