Wyniki IV naboru wniosków do FWK

02-02-2010

27 stycznia 2010 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się posiedzenie Zespołu – Komitetu Sterującego ds. Wyboru Projektów Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zespół – Komitet Sterujący dokonał rekomendacji projektów do dofinansowania w ramach IV naboru do Funduszu Wymiany Kulturalnej.

Zaprezentowana lista projektów została przedstawiona Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panu Bogdanowi Zdrojewskiemu, który podjął ostateczną decyzję o dofinansowaniu przedłożonych projektów.

Poniżej przedstawiamy projekty, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach IV naboru projektów do Funduszu Wymiany Kulturalnej:
Projekty wybrane do dofinansowania w ramach IV naboru do Funduszu Wymiany Kulturalnej

Zespół – Komitet Sterujący ds. Wyboru Projektów Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu zdecydował również o stworzeniu listy projektów rezerwowych:
Projekty z listy rezerwowej

Poniżej przedstawiamy listę rankingową wszystkich projektów złożonych do Funduszu w ramach IV naboru:


powrót