Wystawa o żydowskich parlamentarzystach II RP

25-10-2017

fot. PAP/Leszek Szymańskifot. PAP/Leszek Szymański

fot. PAP/Leszek Szymańskifot. PAP/Leszek Szymański

fot. PAP/Leszek Szymańskifot. PAP/Leszek Szymański

Uroczyste otwarcie wystawy „Żydzi w przestrzeni politycznej II RP” w polskim Sejmie. Ekspozycję przygotowało Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce przy współpracy z Polsko-Izraelską Grupą Parlamentarną. W otwarciu wystawy, 25 października wziął udział m.in. wiceminister kultury Jarosław Sellin.

„Reprezentowali społeczność żydowską II RP”

Jak podkreślał autor ekspozycji – wiceprzewodniczący krakowskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów Michał Zajda – ma ona charakter edukacyjny. Prezentuje wybrane postacie posłów oraz senatorów, którzy reprezentowali społeczność żydowską II RP. Częścią ekspozycji są też plansze o charakterze ogólnoinformacyjnym. Dotyczą m.in. mniejszości żydowskiej w Polsce przed wrześniem 1939 r., prezentują najważniejsze żydowskie ugrupowania polityczne, a także inteligencję żydowską i jej rolę w kształtowaniu polskiej państwowości.

Sylwetki żydowskich parlamentarzystów

Na planszach przedstawiono sylwetki niektórych żydowskich parlamentarzystów, m.in. Emila Sommersteina, adwokata, filozofa i działacza spółdzielczego, czy wileńskiego rabina Izaaka Rubinsztejna, który w II RP był zarówno posłem, jak i senatorem. Ozjasz Thon, potomek lwowskich chasydów, rabin postępowej synagogi Tempel w Krakowie, był czołowym twórcą ruchu syjonistycznego w Galicji i przez wiele lat przewodniczył Kołu Posłów Żydowskich w polskim parlamencie. Żydowskich rzemieślników reprezentował w Sejmie II RP Chaim Rasner, a Józef Hersz Dawidsohn, lekarz, wydawca, działacz społeczny, kapitan Wojska Polskiego był senatorem II kadencji Senatu II RP.

W otwarciu wystawy uczestniczyli m.in. wiceminister kultury Jarosław Sellin, ambasador Izraela w Polsce Anna Azari, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce Artur Hofman, a także parlamentarzyści i zaproszeni goście.

Po otwarciu wystawy rozpoczęła się konferencja pt. "Polscy Żydzi wczoraj i dziś" poświęcona tematowi wolności słowa w mediach i sytuacji politycznej współczesnych instytucji żydowskich w Polsce.

/Źródło: PAP, MKiDN/powrót