Wystawa "Tragizmy" Ewy Harabasz

07-07-2011

Wystawa "Tragizmy" Ewy Harabasz
Warszawa,  08.07.2011 - 30.07.2011

W swoich pracach, prezentowanych w Galerii Le Guern, Ewa Harabasz porusza temat wpływu sztuki Caravaggia na fotografię prasową.

W obrazach malowanych na deskach oraz rysunkach, artystka cytuje fotografie traumatycznych momentów z życia ludzi. Postacie w jej pracach, dotknięte katastrofami wojny, trzęsienia ziemi albo przemocy, są uchwycone w momencie przeżywania silnych emocji: bólu, smutku, cierpienia.

Czy tragiczne przejścia jednostki muszą być oddane przy pomocy ekspresyjnych póz oraz kompozycji zaczerpniętych z malarstwa historycznego? Czy emocje i konflikty w psychicznym życiu człowieka muszą być przedstawione za pomocą czytelnych konwencji, aby przyciągnąć uwagę innych? Prace Ewy Harabasz nie dają na te pytania jednoznacznych odpowiedzi.

Artystka nie po raz pierwszy podejmuje temat zapożyczeń ze sztuki dawnej obecnych we współczesnych mediach i kulturze masowej. Na wystawie pokazywanej w Galerii Le Guern w 2008 roku, zatytułowanej "Ikony", pokazała prace, w których na wizualne klisze z mass mediów nakładały się inspiracje sztuką religijną. Sceny i postaci z fotografii prasowych ilustrujących doniesienia o kolejnych wojnach i kataklizmach, artystka przemalowała i umieściła na złotym tle tak, że zaczęły przypominać bizantyjskie ikony czy późnośredniowieczne malarstwo w kościołach chrześcijańskiej Europy.

Ewa Harabasz - ur. w 1957 roku w Częstochowie, obecnie mieszka i pracuje w Nowym Jorku. W latach 80. pracowała jako konserwator zabytków w Polsce i w Rzymie. Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych kształciła się w College for Creative Studies of Art and Design w Detroit i uzyskała dyplom Wayne State University w Detroit. Jako nauczyciel akademicki pracowała w University of Michigan, University of Toledo i Bowling Green State University. Obecnie wykłada w Cornell University w Nowym Jorku.

Wystawę można oglądać do 30 lipca 2011.

Galeria Le Guern
Widok 8, 00-023 Warszawa
Tel.: (22) 690 69 69
Fax: (22) 690 69 70powrót