Wystawa "Zbylut Grzywacz 1939-2004"

16-03-2009

W dniach 13 marca - 31 maja 2009 w krakowskim Muzeum Narodowym odbywa się wystawa "Zbylut Grzywacz 1939-2004".

Celem wystawy, którą objął honorowym patronatem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, jest przypomnienie dorobku twórczego Zbyluta Grzywacza, jednego z najciekawszych i najodważniejszych artystów w historii polskiej sztuki współczesnej, uczestnika ruchu kultury niezależnej i opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, wieloletniego pedagoga krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i wychowawcy kilku pokoleń młodzieży, aktywnego animatora życia kulturalnego w Krakowie.

Ekspozycja przypadająca w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i piątą rocznicę śmierci Artysty oznacza pierwszą i niepowtarzalną możliwość poznania Jego wszechstronnej aktywności, obejmującej sztuki plastyczne, piśmiennictwo, wiedzę o Ziemi, teorię i praktykę dydaktyczną oraz działalność społeczną, w tym charakter propagowanych przez Artystę idei sztuki jako formy uczestnictwa i porozumiewania się.

Wystawa daje sposobność poznania i krytycznego analizowania bardzo wyrazistej postawy twórczej Artysty, związanego z programem grupy Wprost, która swoimi wystąpieniami (1966–1986) zrewolucjonizowała obraz polskiej sztuki, wytyczając drogę dla nurtu Nowej Figuracji. Zbylut Grzywacz programowo i z determinacją realizował ideę sztuki zaangażowanej, nierzadko interwencyjnej, traktując malarstwo jako trybunę dla własnych, niepokornych wobec oficjalnych, poglądów politycznych i społecznych. Wystawa pozwoli unaocznić charakterystyczną dla Zbyluta Grzywacza metodę pracy cyklami, które ujawniają różnorodność inspiracji, wątków i funkcji, z jakimi artysta wiązał swą twórczość. Obszerny wybór dzieł powstałych na przestrzeni czterdziestu pięciu lat obejmuje również te ostatnie, malowane ze świadomością zbliżającej się śmierci.

Scenariusz pierwszej tak pełnej retrospektywnej wystawy Zbyluta Grzywacza w Muzeum Narodowym w Krakowie akcentuje powiązanie realizowanych równolegle przez całe życie Autora nurtów ekspresji artystycznej – malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, asamblaż, fotografika i oczywiście rysunek jako baza każdego z warsztatów (łącznie czterysta czterdzieści obiektów) – z badawczą dziedziną geologii, której plonem były wystawy przyrodnicze oraz mineralogiczne, teksty i wydawnictwa, a przede wszystkim licząca trzy tysiące obiektów z całego świata kolekcja minerałów i skamieniałości, ofiarowana krakowskiemu Muzeum Przyrodniczemu w formie stałej ekspozycji. Aranżacja plastyczna wystawy jeszcze podkreśla owe związki tak, aby widz nie tracił z oczu przenikających się w „scenariuszu życia” cech ekspresji artystycznej, konstatacji intelektualnej, odniesień do życia społecznego, a także do perspektywy filozoficznej Autora, jaką była dla niego wiedza o historii Ziemi.

Wystawa Zbylut Grzywacz 1939-2004 złożona jest z dzieł uznanych, pochodzących z polskich kolekcji muzealnych i często reprodukowanych, ale także nieznanych: z polskich i zagranicznych kolekcji prywatnych oraz prezentowanych po raz pierwszy. Ich głęboko humanistyczne i wciąż aktualne przesłanie, wysokie walory poznawcze, etyczne i artystyczne gwarantują szeroki krąg odbiorców. Pomocą w osiągnięciu przez widzów pełnej satysfakcji estetycznej i poznawczej służy bogaty w teksty oraz ilustracje katalog wystawy, będący jednocześnie kompletnym katalogiem obrazów, grafik i rzeźb Zbyluta Grzywacza (z płytą CD z angielską wersją wydawnictwa) oraz przewodnik po wystawie.powrót