Wystawy Muzeów Auschwitz-Birkenau i Historii Polski online

10-10-2012

42 interaktywne wystawy dotyczące różnych aspektów historii XX wieku można oglądać w ramach internetowej platformy Google Cultural Institute. Dwie z nich powstały dzięki zaangażowaniu polskich instytucji - Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i Muzeum Historii Polski. Szczegóły projektu przedstawiono podczas konferencji prasowej z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, która odbyła się 10. października br.  w Arkadach Kubickiego w Warszawie (Zamek Królewski). W konferencji uczestniczyli także: Podsekretarz Stanu w MKiDN Małgorzata Omilanowska, Mark Yoshitake z Google Cultural Institute, dr Piotr Cywiński – dyrektor  Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz dr Robert Kostro - dyrektor Muzeum Historii Polski.

Wystawy Muzeów Auschwitz-Birkenau i Historii Polski onlinePrezentacja projektu Google Cultural Institute /Fot. Danuta Matloch/

Wystawy Muzeów Auschwitz-Birkenau i Historii Polski onlinePrezentacja projektu Google Cultural Institute /Fot. Danuta Matloch/

Wystawy Muzeów Auschwitz-Birkenau i Historii Polski onlinePrezentacja projektu Google Cultural Institute /Fot. Danuta Matloch/

„Tego typu internetowy projekt nie powinien być substytutem kontaktu z autentycznymi instytucjami muzealnymi czy dokumentami” - podkreślał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. "Jest natomiast ważnym czynnikiem w pokazywaniu wielu elementów prawdy historycznej dotyczącej i tych dramatycznych, niezwykle smutnych, tragicznych kart historii jak również tych, z których jesteśmy dumni.  To jest projekt, który buduje dostępność do ogromnego zasobu, nad którym pracujemy i na który wydajemy publiczne pieniądze. Bez tego typu projektów ta praca nie miałaby właściwej miary, nie mogłaby być właściwie oceniona, doceniona i użytkowana”- mówił szef resortu kultury.

Kuratorzy reprezentujący 17 instytucji partnerskich, w tym dwie z Polski,  przedstawiają wybrane historie czerpiąc z archiwów dokumentów, listów, rękopisów, zdjęć, materiałów filmowych i opowieści świadków wydarzeń. Wystawy są w pełni multimedialne i umożliwiają m. in. zaawansowane przeszukiwanie materiałów historycznych, np. pod kątem danego kraju, osoby, wydarzenia czy daty, oraz powiększanie zdjęć do bardzo dużych rozmiarów. Niektóre z przedstawianych materiałów dostępne są w internecie po raz pierwszy.

Ekspozycja „Jan Karski, bohater ludzkości” powstała dzięki materiałom przygotowanym przez Muzeum Historii Polski. Przedstawia losy człowieka, który podjął próbę przekazania Aliantom informacji o tragicznych wydarzeniach Holokaustu.

„Tragiczna historia miłości w Auschwitz” to opowieść o Edku i Mali, którzy próbowali uciec z obozu. Wystawa powstała dzięki zdjęciom i skanom dokumentów opracowanym przez Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Wystawy historyczne to kolejne z przedsięwzięć Google Cultural Institute, który wcześniej rozwijał takie projekty jak: przeniesienie archiwów Yad Vashem online, digitalizacja Zwojów znad Morza Martwego oraz archiwum Nelsona Mandeli  czy Art Project - prezentujący zbiory ponad 150 muzeów i galerii sztuki z całego świata. Platforma, tworzona we współpracy z fundacjami i instytucjami partnerskimi, ma pomóc rozszerzać dostęp online do zasobów kultury oraz archiwów historycznych, prezentując je w nowoczesny sposób i zachowując dla przyszłych pokoleń. 

Wspieranie  działań digitalizacyjnych w instytucjach kultury jest jednym z najważniejszych działań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2010, w ramach Programu Ministra  „Zasoby cyfrowe”, na działania z tym związane przeznaczono 20 mln zł.

Istotnym elementem finansowego wsparcia jest uruchomiony w roku 2011 program wieloletni KULTURA+, którego jeden z priorytetów - „Digitalizacja” w latach 2011-2015 wyniesie 120 mln zł.

Od 2009 r. na mocy decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego zadania digitalizacyjne prowadzą Centra Kompetencji: Biblioteka Narodowa (materiały biblioteczne), Narodowy Instytut Dziedzictwa ( zabytku i muzealia), Narodowy Instytut Audiowizualny ( materiały audiowizualne) i Narodowe Archiwum Cyfrowe ( materiały archiwalne). Instytucje te wdrażają zmiany technologiczne dotyczące digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych, koordynują ich gromadzenie i przechowywanie, edukują  kadry instytucji kultury prowadzących digitalizację oraz udostępniają i  promują  zasoby cyfrowe.

Do pobrania:

Działalność ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie digitalizacjipowrót