XI Priorytet „Kultura i dziedzictwo kulturowe” - wyniki oceny formalnej

11-12-2008

MKiDN informuje, że zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych do XI Priorytetu „Kultura i Dziedzictwo Kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

W wyniku przeprowadzonej przez Instytucję Wdrażającą dla XI Priorytetu PO IiŚ (Władza Wdrażająca Programy Europejskie) oceny do kolejnego etapu zakwalifikowało się 111 wniosków, które spełniły kryteria formalne konkursu. 9 wniosków zostało odrzuconych na etapie oceny formalnej.  
 
Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej I stopnia (do pobrania)


powrót